Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XIII/92/08 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 14 lutego 2008 r. W sprawie przeznaczenie do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Krobskiej.

UCHWAŁA Nr XIII/92/08 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 14 lutego 2008 r. W sprawie przeznaczenie do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Krobskiej.

Numer uchwały: 92
Numer sesji: 13
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XIII/92/08
Rady Miejskiej Pogorzeli
z dnia 14 lutego 2008 r.

W sprawie przeznaczenie do sprzedaży zabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Pogorzeli przy ulicy Krobskiej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:


§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargowym zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Pogorzeli przy ulicy Krobskiej usytuowaną na działkach nr 1269 i 1270 opisanych w księdze wieczystej KW nr 37082.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marian Andrzejewski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie