Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XIII/90/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.

UCHWAŁA Nr XIII/90/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.

Numer uchwały: 90
Numer sesji: 13
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XIII/90/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 14 lutego 2008 roku

w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.

Na podstawie art. 160 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania do Sądu Rejonowego w Gostyniu na ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrane zostały dwie osoby:
- Paweł Adamek
- Jerzy Linkiewicz.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie