Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/89/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 lutego 2008 roku. w sprawie: współdziałania z Gminą Jarocin.

Uchwała Nr XIII/89/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 lutego 2008 roku. w sprawie: współdziałania z Gminą Jarocin.

Numer uchwały: 89
Numer sesji: 13
Rok: 2008

Uchwała Nr XIII/89/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 14 lutego 2008 roku.

w sprawie: współdziałania z Gminą Jarocin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Uznaje się za celowe podjęcie współdziałania z Gminą Jarocin w zakresie organizowania ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie