Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XIII/88/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

UCHWAŁA Nr XIII/88/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

Numer uchwały: 88
Numer sesji: 13
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XIII/88/08
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2008


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165 , art. 184
i art.188 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1.1. Zmienia się plan dochodów budżetowych jak w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały.
2. Planowanie dochody po zmianach wynoszą 10.717.821,00 zł.§ 2.1. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały i wynoszą 10.717.821,00 zł 2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 9.837.496,00 zł
w tym:
a) dotacje
- na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie
własnych zadań bieżących 50.000,00 zł
2) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały 880.325,00 zł

§ 3.Rezerwa po zmianach wynosi 207.938,00 zł
1) ogólna w wysokości 10.581,00 zł.
2) celowa w wysokości 47.357,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego,
3) celowa w wysokości 150.000,00 zł na remont kapitalny Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Pogorzeli.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2008-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional