Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/84/2007

Uchwała Nr XII/84/2007

Numer uchwały: 84
Numer sesji: 12
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr XII/84/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół, który przedstawi na sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Gostyniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, w składzie następującym:
1. Dytrych Katarzyna
2. Kapłon Janusz
3. Majchrzak Gabriela

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie