Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/83/2007

Uchwała Nr XII/83/2007

Numer uchwały: 83
Numer sesji: 12
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr XII/83/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. z 2005 r., Nr 179, poz.1485 ze zmianami / Rada Miejska w Pogorzeli uchwala , co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Renata Sierszulska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional