Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/79/2007

Uchwała Nr XII/79/2007

Numer uchwały: 79
Numer sesji: 12
Rok: 2007

Uchwała nr XII/79/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28.12.2007 r.

w sprawie : ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli
i oddziałach w Głuchowie i Kromolicach


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r Nr 256, poz.2572 z późn .zm.)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1
Ustala się opłatę miesięczną za korzystanie z przedszkola w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego w następującej wysokości :

• Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli 52,00zł
• Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli oddział w Głuchowie 47,00zł
• Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli oddział w Kromolicach 35,00zł

§ 2
Opłata nie obowiązuje w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w okresie dłuższym niż jeden pełny miesiąc kalendarzowy.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli

§ 4
Traci moc Uchwała Nr II/14/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06 grudnia 2006 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli i oddziałach
w Głuchowie i Kromolicach.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.


Uchwałę przygotowała:
Jolanta Banaszek Przewodniczący Rady Miejskiej

Uzasadnienie
do uchwały nr XII/79/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym
w Pogorzeli i oddziałach
w Głuchowie i Kromolicach.

W związku z rosnącą inflacją samorządy gminne corocznie podwyższają opłaty stałe za korzystanie z przedszkola w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
W roku 2008 przewiduje się wzrost o 2 %.
Art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty stanowi,
że opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy.
Na posiedzeniu komisji zdecydowano, że podnosi się opłaty w przedszkolach w Pogorzeli o 2,00 zl, w Głuchowie o 2,00 zł i Kromolicach o 3,00 zł.

W takim przypadku podjęcie tejże uchwały wydaje się uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional