Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/77/2007

Uchwała Nr XII/77/2007

Numer uchwały: 2007/12/77
Numer sesji: 12
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr XII/77/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1

W § 2 ust. 1 uchwały Nr IX/49/2007 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego, poręczenie wekslowe w roku 2021 ustala się na kwotę 10 421,95 a całkowita suma poręczenia wynosi razem 251 391,15.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwałę przygotował:
Krzysztof Surma
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-17