Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/76/2007

Uchwała Nr XII/76/2007

Numer uchwały: 76
Numer sesji: 12
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr XII/76/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych.


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1

W § 1 ust. 1 uchwały Nr VIII/44/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ustala się opłatę za składowanie odpadów komunalnych na gminnym punkcie do segregacji i do przeładunku odpadów komunalnych w Międzyborzu w wysokości 200,00 zł za 1 tonę odpadów. ”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwałę przygotował:
Krzysztof Surma
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie