Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/75/2007

Uchwała Nr XII/75/2007

Numer uchwały: 75
Numer sesji: 12
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr XII/75/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymania czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1
1. Za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
świadczonych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie tej działalności
ustala się następujące górne stawki opłat:
1) z pojemników 80 l od 1 szt - 11,20zł
2) z pojemników 110 l od 1 szt - 15,40zł
3) z pojemników 120 l od 1 szt - 16,80zł
4) z pojemników 140 l od 1 szt - 19,60zł
5) z pojemników 180 l od 1 szt - 25,20zł
6) z pojemników 240 l od 1 szt - 33,60zł
7) z pojemników 1100 l od 1 szt - 154,00zł
2. Za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
za 1 m3 - 25,00zł
3. Do stawek określonych w ust. 1 i 2 dolicza się podatek VAT.

§ 2
Ustalone stawki opłat stosuje się również w razie przejęcia przez Gminę w trybie wykonania zastępczego obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku

§ 3
Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4
Traci moc uchwała Nr VI/37/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwałę przygotował:
Krzysztof Surma

Załącznik
do Uchwały nr XII/75/07
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych

UZASADNIENIE


W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2007 r. Nr 106 poz. 723 ze zm.), od 1 stycznia 2008 roku wzrastają jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku, co spowoduje wzrost cen za zbieranie odpadów o około 50 %, dlatego Rada Miejska zmienia w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W związku z powyższym wywołano niniejszą uchwałę.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional