Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/71/2007

Uchwała Nr XI/71/2007

Numer uchwały: 71
Numer sesji: 11
Rok: 2007

Uchwała Nr XI/71/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 20 listopada 2007 roku

W sprawie: powiadomienia sekretarza Gminy Pogorzela i skarbnika Gminy Pogorzela o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa i współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990.

Na podstawie art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. nr 165, poz. 1171) oraz art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. nr 218, poz. 1592 z późn. zm.)w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Powiadomić p. Jerzego Hejduka sekretarza Gminy Pogorzela oraz p. Teresę Lempach skarbnika Gminy Pogorzela o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku i przedłożenia oświadczenia lustracyjnego Radzie Miejskiej w Pogorzeli w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.

§ 2

Rada Miejska w Pogorzeli informuje, że na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów(D. U. nr 165, poz. 1171) niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w §1 powoduje z mocy prawa pozbawienie pełnionej funkcji publicznej sekretarza Gminy Pogorzela i skarbnika Gminy Pogorzela z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lustracyjnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pogorzeli, zobowiązując go do doręczenia powiadomienia sekretarzowi Gminy Pogorzela i skarbnikowi Gminy Pogorzela oraz przesłania złożonych oświadczeń do Instytutu Pamięci Narodowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przygotowała:
Ewa DorczykUzasadnienie

Do uchwały nr XI/71/07 z dnia 20 listopada 2007 roku

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165, poz. 1171) w art. 4 ust. 2 nakłada ponownie na organy właściwe w myśl art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów, obowiązek powiadomienia osób podlegających lustracji o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego i skutku niedopełnienia tego obowiązku.
Sekretarz oraz skarbnik gminy są powoływani na stanowiska przez radę gminy (art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym), stąd wynika potrzeba podjęcia niniejszej uchwały.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional