Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/62/2007

Uchwała Nr X/62/2007

Numer uchwały: 62
Numer sesji: 10
Rok: 2007

Uchwała Nr X/62/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pogorzela”.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Pogorzela” przyjęty uchwałą Nr 1/07 Zebrania Komitetu Mieszkańców Pogorzeli z dnia 26.09.2007 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Odpowiedzialnymi za realizację „Planu Odnowy Miejscowości Pogorzela” czyni się Burmistrza Pogorzeli i Przewodniczącego Komitetu Mieszkańców Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwałę przygotował:
Krzysztof Surma

Uzasadnienie do uchwały Nr X/62/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pogorzela”


1) Potrzeba podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie wynika z niżej wymienionych powodów:
Na podstawie możliwości wynikających z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z dnia 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.), stwierdza się, iż podjęcie w/w Uchwały umożliwi wykorzystanie środków finansowych dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Poprzez zawarte w Planie wytyczne do podejmowania działań dotyczących rozwoju miejscowości Pogorzela, stworzono możliwości poprawy życia mieszkańców.
Wobec powyższego należało uchwalić niniejszą uchwałę.

2) Informacja o skutkach finansowych realizacji uchwały.
Na tym etapie wdrażania Planu Odnowy trudno określić rzeczywiste skutki finansowe dla budżetu gminy.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional