Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrI/1/2006

Uchwała nrI/1/2006

Numer uchwały: 1
Numer sesji: 1
Rok: 2006

Uchwała Nr I/1/2006
Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia
27 listopada 2006 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pogorzeli.

Na podstawie art. 19 . ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i § 17, ust. 1 statutu gminy, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pogorzeli na czas kadencji Rady Miejskiej w latach 2006 - 2010 Przewodniczącym Rady Miejskiej Pogorzela został wybrany Pan Eugeniusz Sierszulski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad

Gabriela Majchrzak


Załącznik do uchwały Nr I/1/06 z dn. 27.11.06 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego RM w Pogorzeli.


Uzasadnienie

W związku z przeprowadzonymi wyborami do Rady Gminy w dniu 12 listopada 2006 roku, przepis art. 19, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami) oraz § 17, ust. 1 Statutu Gminy nakazuje Radzie Miejskiej w Pogorzeli powołać ze swego grona Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczący obrad

Gabriela Majchrzak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Szymański
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2006-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie