Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrI/3/2006

Uchwała nrI/3/2006

Numer uchwały: 3
Numer sesji: 1
Rok: 2006

Uchwała Nr I/3/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 27 listopada 2006 roku.

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz § 16 ust. 1, pkt. 1 i ust. 2 statutu gminy, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Rewizyjną na kadencję Rady Miejskiej w latach 2006 - 2010.

§ 2

W skład Komisji wchodzą radni:
1/ Owsianowska Barbara - przewodniczący
2/ Turbański Krystian - W-ce przewodniczący
3/ Majchrzak Gabriela - członek
4/ Rybka Krzysztof - członek

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały Nr I/3/06 w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej i jej
składu osobowego.

Uzasadnienie

W związku z przeprowadzonymi wyborami do Rady Gminy w dniu 12 listopada 2006 roku, przepis art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami) oraz § 16, ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 statutu gminy nakazuje Radzie Miejskiej w Pogorzeli powołać Komisję Rewizyjną.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Szymański
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2006-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie