Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrI/4/2006

Uchwała nrI/4/2006

Numer uchwały: 4
Numer sesji: 1
Rok: 2006

Uchwała Nr I/4/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie: powołania stałych Komisji Rady i jej składów osobowych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz § 16, ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 statutu gminy, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się następujące stałe Komisje Rady Miejskiej w latach 2006-2010.

1. Budżetu, gospodarki i rolnictwa,
2. Spraw społecznych,

§ 2

Ustala się składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Pogorzeli. Imienne składy stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały Nr I/4/06 z dn.27.11.06 r.
w sprawie powołania stałych Komisji Rady i jej
składów osobowych

Uzasadnienie

W związku z przeprowadzonymi wyborami do Rady Gminy w dniu 12 listopada 2006 roku, przepis art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami) oraz § 16 ust 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 statutu gminy nakazuje Radzie Miejskiej w Pogorzeli powołać stałe Komisje Rady Miejskiej.Załącznik nr 2 do uchwały RM
Nr 1/4/06 RM z dn. 27.11.2006 r.

Skład imienny Komisji.

Komisja budżetu, gospodarki i finansów.

1/ Paszkowski Eugeniusz - przewodniczący
2/ Majchrzak Gabriela - V-ce przewodniczący
3/ Androwiak Marcin - członek
4/ Fabisiak Stefan - członek
5/ Horała Ryszard - członek
6/ Kaczmarek Maria - członek
7/ Kapłon Janusz - członek
8/ Majnert Eugeniusz - członek
9/ Sierszulski Eugeniusz - członek
10/ Turbański Krystian - członek


Komisja Spraw Społecznych.

1/ Rybka Krzysztof - przewodniczący
2/ Dytrych Katarzyna -V-ce przewodniczący
3/ Bogusławska Grażyna -członek
4/ Gadziński Andrzej -członek
5/ Owsianowska Barbara -członek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Szymański
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2006-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie