Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrI/5/2006

Uchwała nrI/5/2006

Numer uchwały: 2006/1/5
Numer sesji: 1
Rok: 2006

Uchwała I/5/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./ oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się Burmistrzowi Pogorzeli - Piotrowi Curykowi - ubruttowione wynagrodzenie z uwzględnieniem następujących składników:

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 3.450,00 zł
- 20 % dodatek za wysługę lat w kwocie - 690,00 zł
- dodatek funkcyjny w kwocie - 1.080,00 zł
- 20 % dodatek specjalny - 906,00 zł
----------------------------
Razem : 6.126,00 zł

Słownie : sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych gr 00.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 28 listopada 2006 r.

Uzasadnienie

W związku z wyborem Piotra Curyka na Burmistrza Pogorzeli w wyborach samorządowych w dniu 12 listopada 2006 r. zachodzi konieczność ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi. Wysokości składników wynagrodzenia wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm./.Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Szymański
Informację wprowadził: Adam Szymański
Opublikowany dnia: 2006-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-24