Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrI/6/2006

Uchwała nrI/6/2006

Numer uchwały: 6
Numer sesji: 1
Rok: 2006

Uchwała Nr I/6/2006
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pogorzeli do dokonywania czynności pracowniczych wobec Burmistrza Pogorzeli z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia.

Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności pracowniczych z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Pogorzeli z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dnem podjęcia.Zał. do uchwały nr I/6/06 z dn. 12.11.06 r.
w spr. upoważnienia Przew. RM w Pogorzeli
do dokonywania czynności pracow.
wobec Burmistrza z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia


Uzasadnienie

W związku z przeprowadzonymi wyborami do Rady Gminy w dniu 12 listopada 2006 roku, przepis ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) w sprawach z zakresu prawa pracy, nakazuje upoważnić Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pogorzeli do dokonywania czynności pracowniczych wobec Burmistrza Pogorzeli z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Szymański
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2006-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie