Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrI/7/2006

Uchwała nrI/7/2006

Numer uchwały: 7
Numer sesji: 1
Rok: 2006

Uchwała Nr I/7/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
w dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie: określenia wysokości sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Burmistrza Pogorzeli do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 30.000 PLN.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały Nr I/7/06 z dn.27.11.06 r.
w sprawie określenia wysokości sumy do której
Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Uzasadnienie

W związku z przeprowadzonymi wyborami do Rady Gminy w dniu 12 listopada 2006 roku, przepis ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami), nakazuje określić Radzie Miejskiej wysokość sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Szymański
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2006-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie