Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA nr IX/53/2007

UCHWAŁA nr IX/53/2007

Numer uchwały: 53
Numer sesji: 9
Rok: 2007

UCHWAŁA NR IX/53/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela
na lata 2007-2013.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:§ 1

Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Pogorzela na lata 2007-2013 stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie podstawą do tworzenia projektów budżetu gminy w zakresie inwestycji na kolejne lata budżetowe.
2. Wieloletni Plan Inwestycyjny mający charakter programu kierunkowego nie będzie stanowić podstawy do zaciągania zobowiązań na realizację zapisanych w nim zadań.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie