Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA nr IX/52/2007

UCHWAŁA nr IX/52/2007

Numer uchwały: 52
Numer sesji: 9
Rok: 2007

UCHWAŁA NR IX/52/07
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dnia 30 sierpnia 2007r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pogorzela

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminyPogorzela.
2. Obszary objęte „zmianą studium ….” określono w załączniku graficznym.

§ 2
Przedmiotem „zmiany studium…” jest przeznaczenie terenów funkcji rolniczej na lokalizację siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Wierzbicki
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional