Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA nrIX/49/2007

UCHWAŁA nrIX/49/2007

Numer uchwały: 49
Numer sesji: 9
Rok: 2007

Uchwała Nr IX/49/2007
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.i) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala
co następuje:
§ 1
1. Rada Miejska w Pogorzeli postanawia o udzieleniu poręczenia wekslowego
przez Gminę Pogorzela za zobowiązanie Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp.z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” w wysokości do kwoty 251 163,71 zł.
2. Poręczenie wekslowe obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty zadłużenia do 2021 roku, w rozbiciu na lata zgodnie z poniższym zestawieniem:3. Upoważnia się Burmistrza Pogorzeli do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 251 163,71 zł na zabezpieczenie roszczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu określonego w Punkcie 1.
§ 2
Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy Pogorzela

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi PogorzeliUchwałę przygotował:
Krzysztof Surma
Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/49/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego.

Burmistrz Pogorzeli przedkłada projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie na pożyczkę inwestycyjną zaciąganą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania Projektu nr 1 pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. Pożyczka będzie wpływać w transzach w latach 2008 – 2010. Spłata pożyczki nastąpi od IV kwartału 2010 roku do 2021 roku włącznie.
Całkowita kwota pożyczki inwestycyjnej zaciąganej przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie wynosi 12.144.504.01,-.zł.
Gmina Pogorzela współfinansuje ww. projekt w procencie oraz w kwotach w rozbiciu na lata przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia.
W treści uchwały zamieszczono wysokość kwoty poręczenia obejmującego kapitał wymienionej pożyczki w części przypadającej na gminę Pogorzela
Wraz z gminą Pogorzela poręczenia udziela 18 gmin współfinansujących projekt.
Załącznik nr 1 do Uzasadniania Uchwały nr IX/49/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku.


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional