Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA nrVIII/47/2007

UCHWAŁA nrVIII/47/2007

Numer uchwały: 47
Numer sesji: 8
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr VIII/47/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 6 lipca 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie na rok 2007


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 15.944,00 jak w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały
2. Planowanie dochody po zmianach wynoszą 9.946.527,00.


§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.944,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały.
2.1. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 10.354.100,00
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 9.659.570,00
w tym na :
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4.715.645,00 2) wydatki majątkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały i wynoszą 694.530,00

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Zdjęcia dołączone:

    Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional