Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrVIII/44/2007

Uchwała nrVIII/44/2007

Numer uchwały: 2007/8/44
Numer sesji: 8
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr VIII/44/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 06 lipca 2007 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1998 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się opłatę za składowanie odpadów komunalnych na gminnym punkcie do segregacji i do przeładunku odpadów komunalnych w Międzyborzu:
- za składowanie 1 tony odpadów komunalnych - 120,00zł
2. Do stawek określonych w ust. 1 dolicza się podatek VAT.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Surma
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2007-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-14