Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrVII/43/2007

Uchwała nrVII/43/2007

Numer uchwały: 43
Numer sesji: 7
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr VII/43/07
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 30 maja 2007 roku

w sprawie zwiększenia udziałów
w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się udziały Gminy Pogorzela w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyniu poprzez nabycie 10 udziałów po 1.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie