Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrIII/23/2006

Uchwała nrIII/23/2006

Numer uchwały: 2006/3/23
Numer sesji: 3
Rok: 2006

Uchwała Nr I/5/02

Uchwała Nr III/23/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania Komisji Statutowej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/, oraz § 16, ust. 3 Statutu Gminy, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

1/ Powołuje się doraźną Komisję Statutową, w skład której wchodzą następujący radni:
1. Rybka Krzysztof
2. Bogusławska Grażyna
3. Kaczmarek Maria
2/ Pracami Komisji Statutowej kieruje jej Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego wybrani przez członków Komisji.

§ 2

Zadaniem Komisji Statutowej jest opracowanie projektu Statutu Gminy Pogorzela z uwzględnieniem zmian w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zmian w innych obowiązujących przepisach prawa mających zastosowanie ze względu na zakres treści Statutu.

§ 3

Komisja Statutowa opracuje zmiany do Statutu Gminy Pogorzela w terminie do dnia 31 marca 2007 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przygotowała:
Aniela Szydłowska

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/23 /06 z dn.28.12.06 r.
w sprawie powołania Komisji Statutowej

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami) oraz § 16, ust 3 Statutu Gminy w związku ze złożonym wnioskiem radnych, przepisy nakazują Radzie Miejskiej w Pogorzeli powołać doraźną Komisję Statutową.Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)