Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrIII/22/2006

Uchwała nrIII/22/2006

Numer uchwały: 2006/3/22
Numer sesji: 3
Rok: 2006

Uchwała Nr III/22/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady i jej składów osobowych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz § 16, ust. 2 Statutu Gminy, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Załącznik nr 2 do uchwały Nr I/4/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady i jej składów osobowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały Nr III/22/06 z dn.28.12.06
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych
Komisji Rady i jej składów osobowych

Uzasadnienie

W związku ze zgłoszonymi przez radnych wnioskami o zwiększeniu liczebności członków Komisji Spraw Społecznych zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w składzie osobowym tej Komisji oraz Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa.

Skład imienny Komisji.

Komisja budżetu, gospodarki i finansów.

1/ Paszkowski Eugeniusz - przewodniczący
2/ Majchrzak Gabriela - V-ce przewodniczący
3/ Androwiak Marcin - członek
4/ Fabisiak Stefan - członek
5/ Horała Ryszard - członek
6/ Kaczmarek Maria - członek
7/ Kapłon Janusz - członek
8/ Majnert Eugeniusz - członek
9/ Turbański Krystian - członek

Komisja Spraw Społecznych.

1/ Rybka Krzysztof - przewodniczący
2/ Dytrych Katarzyna - V-ce przewodniczący
3/ Bogusławska Grażyna - członek
4/ Gadziński Andrzej - członek
5/ Owsianowska Barbara - członek
6/ Sierszulski Eugeniusz - członekInformacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)