Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrIII/21/2006

Uchwała nrIII/21/2006

Numer uchwały: 21
Numer sesji: 3
Rok: 2006

Uchwała Nr III/21/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2006 roku.

w sprawie: ustalenia limitu kilometrów na używanie do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy.

Na podst. art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt. 1 rozporądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr. 27, poz. 271 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dla Burmistrza limit 300 km miesięcznie za używanie dla celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy w jazdach lokalnych.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
7 grudnia 2006 roku.


Zał. do uchwały Nr.III/21/06 RM
z dn. 28.12.06 roku.

Uzasadnienie

Stosownie do treści § 3 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (D.z. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm), w gminach do 100 tys. mieszkańców może być ustalony limit miesięczny do 300 km za używanie dla celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy w jazdach lokalnych.
Ustalenie limitu 300 km dla Burmistrza Pogorzeli tj. maksymalnej wysokości jest zasadne ze względu na zakres realizowanych przez niego zadań i konieczność częstych wyjazdów służbowych.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional