Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrIII/20/2006

Uchwała nrIII/20/2006

Numer uchwały: 20
Numer sesji: 3
Rok: 2006

Uchwała Nr III/20/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2007 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1

Postanawia się udzielić w 2007 r. pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu przez wykonanie robót w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Pogorzela w kwocie określonej jak niżej :

1/ Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej przy ulicy Gostyńskiej m. Pogorzela do kwoty 30.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


do uchwały Nr III/20/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2006r.

Stosownie do art.175 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone między innymi na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Wykonanie robót określonych uchwałą w ciągu dróg powiatowych poprawi stan bezpieczeństwa i jakość życia społeczności lokalnej.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional