Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrIII/19/2006

Uchwała nrIII/19/2006

Numer uchwały: 19
Numer sesji: 3
Rok: 2006

Uchwała Nr III/19/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Pogorzeli na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się plan pracy Rady Miejskiej na rok 2007 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pogorzeli oraz Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2007 roku.


Załącznik do uchwały Nr III/19/06 z dn. 28.12.06 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy
Rady Miejskiej na rok 2007.

Uzasadnienie

§ 68 Statutu Gminy nakazuje Radzie Miejskiej w Pogorzeli przyjąć plan pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku. W związku z powyższym podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na rok 2007 jest konieczne i w pełni uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional