Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrII/13/2006

Uchwała nrII/13/2006

Numer uchwały: 13
Numer sesji: 2
Rok: 2006Uchwała II/13/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./ oraz w związku z rozporządzenien Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm./
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się Burmistrzowi Pogorzeli - Piotrowi Curykowi - ubruttowione wynagrodzenie z uwzględnieniem następujących składników:


  • wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 3.450,00 zł

  • 20 % dodatek za wysługę lat w kwocie - 690,00 zł

  • dodatek funkcyjny w kwocie - 1.080,00 zł

  • 20 % dodatek specjalny - 906,00 zł


----------------------------
Razem : 6.126,00 zł

Słownie : sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych gr 00.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchyla się Uchwałę I/5/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
7 grudnia 2006 r.

Uchwałę przygotowała:
Zenona Juskowiak

Uzasadnienie

W związku z wyborem Piotra Curyka na Burmistrza Pogorzeli w wyborach samorządowych w dniu 12 listopada 2006 r. zachodzi konieczność ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi. Wysokości składników wynagrodzenia wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm./.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2006-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional