Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrII/12/2006

Uchwała nrII/12/2006

Numer uchwały: 12
Numer sesji: 2
Rok: 2006Uchwała Nr II/12/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 6 grudnia 2006r.

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty targowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/227/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 października 2006r. w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty targowej § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. Robak Jarosław

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwałę przygotował:
Adam Wierzbicki
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2006-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie