Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrII/11/2006

Uchwała nrII/11/2006

Numer uchwały: 2006/2/11
Numer sesji: 2
Rok: 2006

Uchwała Nr II/ /02

Uchwała Nr II/11/06
Rady Miejskiej w Pogorzeli
w dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Pogorzela do składu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich.

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, § 9 Statutu MZWiKW w Strzelcach Wielkich , Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1

Dodatkowym przedstawicielem Gminy Pogorzela w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich wyznacza się Pana Mariana Andrzejewskiego.

§ 2

Uchwałę Rady przekazuje się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przygotowała:
Aniela Szydłowska

Uzasadnienie

W wyniku ostatnich wyborów samorządowych Burmistrzem Pogorzeli został Pan Piotr Curyk. W związku z tym, że z mocy art. 70 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich wchodzi nowo wybrany Burmistrz Pogorzeli. W związku z tym że Statut MZWiKW przewiduje dla gmin więcej niż jeden głos w zgromadzeniu konieczne jest wyznaczenie przez gminę jeszcze jednego przedstawiciela.Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional