Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł Nr 8/03

Protokoł Nr 8/03


Protokół Nr 8/03

Z posiedzenia Komisji zdrowia, oświaty, spraw socjalnych, kultury, sportu i rekreacji w dniu 26 maja 2003 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Dyr. Szkoły Podstawowej Włodzimierz Kogut
Dyr. Gimnazjum Paweł Marciniak
Dyr. GZOEiAO Danuta Witek
Dyr. M-GOK Sławomir Naglak
Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz. 12-tej w salce Urzędu Miejskiego w Pogorzeli.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie
2.Przedstawienie porządku obrad
3.Oświata w latach 2003 - 2007
  • Szkoła Podstawowa,
  • Gimnazjum,
  • Szkoły Ponad podstawowe
4.Plany dokształcania nauczycieli
5.Plany i zaawansowanie prac remontowych na 2003 rok
6. Dni Pogorzeli
7.Sprawy bieżące
8.Wolne głosy i wnioski
Do pkt. 1.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka powitał wszystkich obecnych radnych i zaproszonych gości.
Do pkt. 2
Następnie przedstawił zaproponowany porządek obrad, który został przyjęty przez radnych jednomyślnie.
Do pkt. 3
Dyrektor Szkoły Podstawowej Włodzimierz Kogut powiedział, że większych zmian w szkołach podstawowych się nie przewiduje. Są trzy szkoły filialne, największym problemem jest to , że jest mało dzieci. Jest pytanie jak długo będzie Gminę stać na utrzymanie tych szkół. Koszty utrzymania szkół filialnych są wysokie. W Pogorzeli też mamy coraz mniej dzieci i jeżeli u nas w klasie nie będzie 24 uczniów to należy spodziewać się cięć w budżecie. Ze strony środowiska jest wola by tych szkół nie likwidować, ale to są duże pieniądze. Jest propozycja by były dwie szkoły. Jedna we Wziąchowie do której uczęszczałyby dzieci z Wziąchowa , Paradowa, Kromolic. Druga szkoła w Bułakowie do której uczęszczałyby dzieci z Bułakowa, Małgowa i Kaczagórki.
Trzeba też zrozumieć rodziców, ale osoby odpowiedzialne za oświatę muszą mówić o tej chociażby bolesnej prawdzie. Dyr. Włodzimierz Kogut przedstawił załącznik nr 2 do niniejszego protokołu który przedstawia koszty utrzymania szkół filialnych i warianty utrzymania szkół i Gimnazjum.
Następnie przedstawił plan doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkole podstawowej w Pogorzeli na lata 2002 - 2006 jak stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Dyr. Gimnazjum Paweł Marciniak przedstawił plan doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gimnazjum w Pogorzeli na lata 2003 - 2007 jak stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Dyr. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Rybka Krzysztof przedstawił plan rozwoju szkoły na lata 2000 - 2005 jak stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Do pkt. 4
Dyr. Szkoły Podstawowej Włodzimierz Kogut powiedział, że trzeba zwrócić uwagę na kadrę nauczycielską, 8 osób złożyło wstępną deklarację odejścia na emeryturę w latach 2003 - 2006 jak stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Następnie dyr. Gimnazjum Paweł Marciniak przedstawił plan dokształcania nauczycieli.
Radny Kędziora Jerzy zapytał jakich języków obcych dzieci uczą się w szkołach.
Pan Kogut Włodzimierz odpowiedział, że w szkole podstawowej dzieci uczą się języka niemieckiego.
Pan Marcianiak Paweł odpowiedział, że w Gimnazjum jest język angielski i niemiecki.
Dyr. ZSOiZ Krzysztof Rybka przedstawił sprawę powołania szkoły do życia i plan rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych jak stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Do pkt. 5
Dyr. GZOEiAO Danuta Witek przedstawiła plany i zaawansowanie prac remontowych na rok 2003 jak stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że w szkole potrzebny jest samochód bus. Bywa że kilkoro dzieci odwożonych do domu jest autobusem. Zakupienie samochodu bus obniżyło by koszty dowozu dzieci. Może szkoła zaoszczędzi środki i kupis bus.
Dyr. Kogut potwierdził, że w Gminie jest potrzebny jeden samochód bus, nie musi być to nowy bus.
Do pkt. 6
Dyr. M-GOK Sławomir Naglak przedstawił program obchodów Dni Ziemi Pogorzelskiej jak stanowi zał. Nr 9 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 7
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że zakończyła się kontrola wydawanych środków celowych, kontrola wypadła dobrze oprócz jednej uwagi.
Pan Kogut Włodzimierz proponował zakupić dla Urzędu i Szkoły rzutnik.
Sekretarz Gminy Curyk Piotr poinformował, że od lipca rusza Biuletyn Informacji Publicznej. Musimy przygotować protokóły, uchwały, statuty. Wszystko musi być przygotowane w formie elektronicznej.
Na powyższym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała:
Aniela Szydłowska

Przewodniczący Komisji
Krzysztof RybkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-05-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional