Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł Nr 7/03

Protokoł Nr 7/03


Protokół Nr 7 /03

ze wspólnego posiedzenia Komisji rolnictwa, przemysłu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, komisji budżetu, finansów i planowania oraz komisji zdrowia, oświaty, spraw socjalnych, kultury, sportu i rekreacji odbytego w dniu 23 maja 2003 roku

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Dr. W. Mikulski HR Szelejewo
Pani Ewa Bryl HR Szelejewo
Pan Marian Pankowski
Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie
 2. Sprawy bieżące
 3. Stan polskiego rolnictwa w przeddzień Unii Europejskiej /godz. 13-ta wyjazd do Stacji Hodowli Roślin do Szelejewa/.
 4. Dyskusja
 5. Zwiedzenie obory, objazd pól.
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Do pkt. 2
Sekretarz Gminy Curyk Piotr przedstawił projekt uchwały RM w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2003 jak stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego protokołu.
Radny Nowak Dariusz zapytał czy wszystkie dzieci z ubogich rodzin dostaną wyprawki do I klasy.
Radny Fabisiak Stefan zapytał czy wśród zgłoszonych dzieci potrzebujących wyprawek są dzieci rolników .
Sekretarz Gminy Curyk Piotr odpowiedział że na wyprawki przychodzi dotacja w takiej wysokości na jaką zgłosiła zapotrzebowanie szkoła poprzez wywiad środowiskowy zrobiony przez opiekę społeczną.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że jeżeli ktoś wystąpi z wnioskiem o wyprawkę to nie zostanie bez odpowiedzi.
Pan Curyk Piotr odpowiedział, że raczej nie będzie wyprawek dla dzieci rolników gdyż dochód rolników na osobę liczony jest wg GUS, jest zbyt duży aby być zakwalifikowanym do przyznania wyprawek, następnie zaproponował wstępne omówienie „Informacji o wsi i rolnictwie w powiecie gostyńskim”.
Przewodniczący Rady zaproponował aby dyskusję przenieść na następną komisję rolnictwa po zapoznaniu się szczegółowym tej informacji oraz zaprosić
Do dyskusji kogoś z ODR-u.
Następnie Burmistrz Zdzisław Kowalczyk omówił sprawy bieżące:
 • referendum - powołanie komisji, szkolenie, miejsca do głosowania, zabezpieczenie lokali,
 • Dni Ziemi Pogorzelskiej - omówiono program
 • Wyścig kolarski -organizacja /start i meta w Pogorzeli/
 • Sprawy porządków w gminie,
 • Zakończenie budowy ulicy Żeromskiego,
 • W Elżbietkowie odbędzie się malowanie świetlicy wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 • Członkowie /radni/ Komitetu Osiedlowego złożyli wniosek aby dobrą trylinkę z ul. Boreckiej wykorzystać na parking dla nauczycieli przy szkole podstawowej
Radny Ireneusz Mucha pytał o trasę wyścigu kolarskiego.
Radny Dariusz Nowak zapytał jak posunięta jest sprawa zanieczyszczenia stawu w Kaczagórce.
Radny Alfred Siama zapytał czy jest odpowiedź na interpelację w sprawie migotania energii od energetyki.
Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Zdzisław Kowalczyk:
-w sprawie migotania energii brak odpowiedzi od energetyki,
-sprawa stawu w Kaczagórce jest zgłoszona do Sanepidu i jest w trakcie badań.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski proponował, by na następnym posiedzeniu Komisji omówić sprawę dożynek gminnych.
Do pkt. 3
W Stacji Hodowli Roślin w Szelejewie dr. W Mikulski omówił temat rolnictwo w Polsce a opłacalność produkcji rolnej, zwrócił on uwagę na:
-inwestowanie w wiedzę / odpowiedni sposób gospodarowania, dobór odpowiednich odmian, odpowiednie technologie upraw/,
-uporządkowanie rynku zbytu np.: Browary - skup jęczmienia po zbadaniu jego „paszportu” / energetyczny rozkład białek/ - odpowiednia odmiana o odpowiednich parametrach,
-piekarnie - dobór odmian pszenic do konkretnej produkcji spożywczej.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski zapytał o perspektywy rozwoju uprawy roślin wysokobiałkowych w Polsce.
Odpowiedzi udzielił dr W. Mikulski - bez dotacji do tych upraw ich wzrost jest raczej mało prawdopodobny gdyż producenci pasz wybierają te rośliny w których jest najtańszy 1 kg białka a jest to soja.
Do pkt. 4
Radni stwierdzili że w przyszłym roku należałoby zorganizować podobny wyjazd ale pod kątem produkcji roślinnej, stwierdzono również, że nasze wielkopolskie rolnictwo nie ma się czego wstydzić ale należy się nim tylko chwalić gdyż poziom jego jest równy z rolnictwem europejskim.
Do pkt. 5
Radni zwiedzili laboratorium a Pani Ewa Bryl omówiła prowadzone przez zakład badania analityczne: dla działu hodowli - trawy, zboża , strączkowe.
Analizy usługowe pasz metodą chemiczną, aparatem NIRS.
Pan Marian Pankowski omówił żywienie bydła mlecznego oraz przeprowadził pokaz nowoczesnych technologii chowu bydła i pozyskiwania mleka. Radni zwiedzili też stajnię znajdującą się na terenie HS Szelejewo.
Pan Eugeniusz Paszkowski omówił przebieg hodowli grochu siewnego /od krzyżówki do zarejestrowania odmiany/ oraz pokazał pole hodowlane z grochem siewnym.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Aniela Szydłowska

Przewodniczący Komisji:
Krzysztof RybkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional