Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł Nr 6/03

Protokoł Nr 6/03


Protokół  Nr 6/03

z posiedzenia Komisji zdrowia, oświaty, spraw socjalnych, kultury, sportu i rekreacji w dniu 28 kwietnia 2003 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Piotr Curyk

Posiedzenie Komisji rozpoczęto o godz. 12-tej i zakończono o godz. 15-tej.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie
2.Współpraca z holenderską Gminą Hunsel
3.Dyskusja
Radny Siama Alfred zaproponował wprowadzić do porządku obrad dyskusję o zasadach przyznawania środków finansowych na biblioteki publiczne.
Radni jednogłośnie przyjęli w/w propozycję.
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka powitał wszystkich obecnych a następnie przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty.
Do pkt. 2
Przewodniczący Komisji Rybka Krzysztof poinformował, że w br. przypada 10-lecie współpracy gminy Pogorzela z gniną holenderską Hunsel i poprosił przewodniczącego Komitetu do spraw Współpracy o informację na ten temat.
Przew. Komitetu ds. Współpracy Włodzimierz Kogut powiedział, że Komitet pod jego kierownictwem działa od listopada 1996 roku w składzie:
Kogut Włodzimierz - przewodniczący
Konarczak Józef - przedsiębiorcy
Naglak Sławomir - M-GOK
Błaszyk Renata - TON
Fabisiak Marian - LZS
Jasik Zdzisław - KBS
Matczak Wojciech - pracodawcy
Turbański Krystian - KR
Kulski Włodzimierz - Straż Pożarna
Pazoła Maria - Przedst. RM
Proponował wprowadzić formę kadencyjności by przewodniczący komitetu miał możliwość wprowadzenia nowych inwencji, pomysłów. Omówił zasady finansowania i zadał pytanie czy ten komitet po wejściu do UNI będzie potrzebny, czy rozszerzyć działalność na inne powiaty.
Wspólnie z przedstawicielami komitetu podjęli , że ten rok jest rokiem 10-lecia i trzeba go uczcić.
Radny Siama zapytał czy w tej chwili komitet organizuje praktyki zagraniczne.
Pan Kogut odpowiedział, że komitet nie jest ciałem , które załatwia te rzeczy. Duża rola spoczywa na mnie jako koordynatora, potrzebne są duże koszty.
Radny Mucha Ireneusz zapytał jak widzą kadencyjność tego komitetu.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że jeżeli chodzi o praktyki to chodzi o ubezpieczenie ale jeżeli załatwi to pan Piasny Marian to można załatwić.
Pan Kogut przedstawił plan pracy komitetu na 2003 rok jak stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu. Powiedział, że obchody 10-lecia przewidziane są w czasie Dni Pogorzeli w czerwcu. Chór holenderski przygotowywał się już od dwóch lat, zbierał środki , chce wystąpić w kościele, na festynie z okazji Dni Pogorzeli i w Bazylice w Gostyniu. W M-GOK będzie wystawa z okacji 10-lecia współpracy. W br. otrzymaliśmy od Gminy 10.000,00 zł na współpracę i przy dobrym gospodarowaniu to nam wystarczy.
Pan Curyk Piotr powiedział, że osobnym torem biegnie współpraca strażaków i w tej sprawie należy rozmawiać z panem Kulskim.
Pan Kogut Włodzimierz prosił o pomoc w rozwiązaniu problemów komitetu.
Powiedział też, że w szkole 16 maja będzie u nas w szkole lekcja historii w języku niemieckim i angielskim, informatyki i wuef. 7 maja br. przyjeżdżają biznesmeni i odjeżdżają 10 maja.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że dobrze że jest przygotowane jedzenie w szkole bo jest miejsce do przyjęcia, mamy tłumaczy, wyżywienia itp. Jest to łatwiej zorganizować.
Pan Kogut proponował by komitet był do chwili wejścia do Unii Europejskiej i co dalej zapytał.
Burmistrz odpowiedział, że trzeba to utrzymać w Holandii Gminy łączą się i pani Werstappen pytała czy nasz komitet podtrzymuje tę propozycję. Uważam że trzeba utrzymać tę współpracę z gminą większą liczącą do 20 tys. mieszkańców.
Radny Rybka powiedział, że z plany wynika, że mamy pewne zadania, czy nie zorganizować uroczystej Sesji Rady, można nadać honorowe tytuły np. 2 osobom a pozostałym osobom listy gratulacyjne np. obywatelstwo honorowe i przyjaciel gminy.
Pan Kogut zaproponował by na sesję zaprosić ludzi którzy rozpoczynali pracę dot. współpracy.
Do pkt. 3
Radny Siama Alfred przedstawił artykuł z Gazety Życie Gostynia, jakie środki finansowe są przekazywane na biblioteki, z gazety wynika że Pogorzela przeznacza bardzo małe środki finansowe i tu zacytował kwoty.
Pan Kogut Włodzimierz odpowiedział, że trzeba do tego dodać place na bibliotekę ze szkoły , doliczyć środki wydane na książki ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum . Trzeba też spojrzeć na rzetelność redaktora.
Burmistrz powiedział że na kulturę wydajemy dość dużo a mamy najmniej mieszkańców, mamy najniższy budżet. My wydając 229.000,00 zł na bibliotekę tj. dużo bo nasza biblioteka znajduje się w M-GOK co potania koszty utrzymania.
Radny Siama Alfred zapytał czy mamy rzecznika prasowego.
Burmistrz odpowiedział że nie, za moją zgodą informacji udziela pani Aniela Szydłowska, następnie powiedział, że działała komisja mieszkaniowa która obecnie nie działa. Jest problem z chłopakiem, który jest w rodzinie zastępczej i teraz wyrzucają go. Jest wolne mieszkanie w Kaczagórce. Przyznaliśmy też mieszkanie panu Kopejkinowi, który też nie mieszka z matką. Powołam komisję mieszkaniową i do komisji 2 - 3 radnych.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że można zwrócić się do PCPR-u który pomaga urządzić mieszkanie, istnieje też możliwość alimantacyjna.
Burmistrz powiedział, że w szkole podstawowej w Kromolicach rozpoczyna naukę 4 uczniów, rozmawiano z Dyr. Kromolic by przewieź te dzieci do Wziąchowa lub Pogorzeli lub też klasy połączyć. Była delegacja rodziców i zagwarantowałem że przez te 3 lata będzie istniała szkoła, że jej nie zlikwidujemy. Łącznie będzie w roku szkolnym 20 uczniów i 6 nauczycieli.
Pan Kogut Włodzimierz powiedział, że poprosi panią Witek by zesymulowała środki finansowe, te które otrzymujemy i ile dotujemy i skądś komuś musimy pieniążki zabrać. Uważam że dziecko ma lepiej w klasie łączonej przy 15 dzieciach niż w wielkiej klasie 29 uczniów.
Radny Mucha Ireneusz zapytał czy to prawda, że dzieci państwa Ciejki będą dojeżdżały do Gimnazjum w Pogorzeli., jestem za tym powiedział, Jest to daleko na Stawy gdzie mieszkają, musiałyby dojść do Małgowa, może też autobus dojechać do skrzyżowania i tam zawrócić. Gorzej będzie zimą gdy spadną śniegi. Są to dwie dziewczynki , bliźniaczki, jedna z nich choruje.
Burmistrz powiedział, że może by dzieci dojeżdżały do p. Garbarka. Proponował zastanowić się i sprawę rozpatrzyć.
Radna Pazoła Maria zgłosiła, że w Elżbietkowie z hydrantu ogólnodostępnego cieknie woda przy ziemi.
Przewodniczący komisji poinformował, że w maju na komisję oświaty poprosimy o przygotowanie planu rozwoju oświaty i jej restrukturyzacji i odejść nauczycieli w latach 2003 - 2006. Pan Włodzimierz Kogut zapewnił, że przygotuje plan rozwoju zawodowego nauczycieli w szkole podstawowej i w Gimnazjum.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:
Aniela Szydłowska

Przewodniczący Komisji
Krzysztof RybkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional