Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł Nr 4/03

Protokoł Nr 4/03


Protokół Nr 4/03

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu
z dnia 21 marca 2003 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji niżej wymienieni: Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 13 -tej.
W posiedzeniu udział wzięli: radni, Krzysztof Rybka. Maria Pazoła, Eugeniusz Paszkowski, Mucha Ireneusz, Nowacki Andrzej, Kędziora Jerzy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski
Kierownik M-GPS Renata Sierszulska
Wierzbicki Adam
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie
2.Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
  • określenia zasad usytuowania na terenie gminy Pogorzela miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • zwolnienia podatku od nieruchomości,
  • zwolnienia od podatku rolnego w 2003 roku gruntów pracowniczych ogrodów działkowych,
3.Zasypanie stawu przy OSP
4.Dyskusja
Do pkt. l
Przewodniczący Komisji Rybka Krzysztof dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych i zaproszonych gości. Przedstawił w/w porządek obrad, który został jednomyślnie przyjęty.
Do pkt. 2.
Przewodniczący Komisji Rybka Krzysztof poinformował, że projekt uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Pogorzela miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych był na poprzedniej komisji dyskusyjny, obecna propozycja w § l, pkt l, ust. 2 jest w brzmieniu „15 m od wejścia do wejścia". Radni jednogłośnie przyjęli w/w propozycję.
  • Pan Adam Wierzbicki przedstawił projekt uchwały RM w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości jak stanowi zał. nr l do protokołu. W/w projekt uchwały został, przyjęty jednomyślnie.
  • Pani Aniela Szydłowska przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zwolnienia od podatku rolnego w 2003 roku gruntów pracowniczych ogrodów działkowych jak stanowi zał. nr 2 do prot. W/w projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie.
Do pkt. 3
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka omówił sprawę zasypania stawu przy OSP a teren zostałby przeznaczony na urządzenie boiska sportowego dla młodzieży do piłki nożnej do Szkoły Podstawowej. Trzeba by sprawdzić czy woda nie będzie nachodzić, gdzie jest źródło.
Pan Adam Wierzbicki powiedział, że staw ściąga wodę z terenu wokół, trzeba sprowadzić specjalistę do zbadania, jest tam źródełko, trzeba będzie oddrenować teren, wodę odprowadzić, podczas pożaru pawilonu GS nie można było pobierać wody z hydrantów i woda z tego stawu służyła do gaszenia pożaru. Nie wiadomo czy będzie można zasypać staw. Radny Mucha Ireneusz powiedział, że nie jest przeciwny zasypaniu stawu. Radny Nowacki Andrzej powiedział, że zasypanie stawu będzie wiązało się z kosztami - nie jest przeciwny.
Radna Pazoła Maria powiedziała że jeżeli będzie można zasypać to będzie wyglądało estetycznie a jeżeli nie zasypie się to trudno. Komisja przyjęła jednogłośnie opinię by staw zasypać.
Do pkt. 4
Przewodniczący Rybka Krzysztof zapytał czy telekomunikacja płaci dzierżawę za wynajem pomieszczeń w Strażnicy w Pogorzeli i co dzieje się ze środkami, zapytał też czy powstaje trzecia wieża.
Pan Wierzbicki Adam odpowiedział, że telekomunikacja płaci dzierżawę za wynajem pomieszczeń w Strażnicy OSP w Pogorzeli, odpowiedział także, że w Pogorzeli powstaje trzecia wieża na terenie Gminnej Spółdzielni, taki teren odpowiadał inwestorowi. Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Aniela Szydłowska

Przewodniczący Komisji
Krzysztof RybkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional