Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 3/05

Protokół Nr 3/05


Do pkt

Protokół nr 3/05

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 17 marca 2005 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 12-tej w salce Urzędu Miejskiego.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Dyr. GZOEiAO Pani Danuta Witek
Skarbnik Gm.Pani Teresa Lempach
Dyr.M-GOK Sławomir Naglak
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Sprawy Domu Kultury
3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej MiG w Pogorzeli za rok 2004.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
- regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
- wprowadzenia zmian do uchwały nr XX/130/05 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.
- zmian w budżecie gminy na rok 2005
5. Informacja z działalności Komisji w 2004 roku.
6. Wolne głosy i wnioski
7. Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka dokonał otwarcia posiedzenia i powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości.
Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie
Do pkt. 2
Dyr. M-GOK Sławomir Naglak złożył sprawozdanie z działalności M-GOK w Pogorzeli za rok 2004 jak stanowi zał. nr 2 do protokołu oraz przedstawił plan imprez M-GOK Pogorzela w roku 2005 jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny Rybka Krzysztof zapytał czy Pan Naglak rozważał możliwość uruchomienia, czy zmobilizowania do współpracy ludzi we wsiach Wziąchów , Łukaszew,
-może uruchomić kopa w Małgowie.
Pan Naglak Sławomir odpowiedział - trwają rozmowy z sołtysami, tam gdzie sołtys działa to organizowane są imprezy np. w Bułakowie, Głuchowie, Gumienicach, Kromolicach. W Małgowie próbował wykorzystać salę ale tam jest problem z ogrzewaniem. W kopa grają 4 wsie.
Pan Curyk Piotr Sekretarz Gminy powiedział, iż widziałby by na wioskach w zimie przeprowadzić turniej tenisa stołowego.
Pan Naglak Sławomir złożył wniosek by dla wsi w której odbywa się turniej wsi ufundować nagrodę np. stół tenisowy, byłaby to główna nagroda.
Następnie radny Rybka Krzysztof poprosił by Dyrektor M-GOK przedstawił plan inwestycyjny.
Pan Naglak przedstawił następujące zadania:
- poprawa stanu sali sesyjnej - jest malowany parkiet - koszt 1.200,00 zł, do sali sesyjnej zamówiono 50 nowych krzeseł, w I dekadzie kwietnia będą zakupione stoły,
- w ubiegłym roku rozpoczęto wymianę okien - robimy to częściowo, w ubiegłym roku wymienione zostały 3 okna, w br. będą wymienione 2 okna a w 2006 roku może wymienimy okna na sali sesyjnej,
- częściowo wyremontowano wewnętrzne pomieszczenia,
- pozostałe inwestycje to - kawiarenka internetowa, z LO mamy otrzymać komputery- potraktujemy to jako kółko, chcemy uruchomić 4 stanowiska.
Radny Rybka Krzysztof zaproponował panu Naglakowi by szukać środków finansowych poza gminą np. u Marszałka Województwa, bo nowy sprzęt to jest nowy. Może wspólnie z biblioteką wejść w kontakt i założyć nowe mniejsze okna jak w szkole podstawowej i wtedy można wystąpić o środki finansowe na termoizolację.
Pan Naglak Sławomir powiedział, że taki remont wymaga dużych środków finansowych.
Radny Rybka Krzysztof odpowiedział, jeżeli nie będzie wstępnego kosztorysu to nie będziemy wiedzieć co Pan Dyrektor chce.
Pan Naglak odpowiedział - nie chcę naciągać, wymieniliśmy fotele ale jeszcze tak trzeba dokupić krzeseł na górną część sali, trzeba zmienić okotarowanie , jest jeden nowy piec c.o. a drugi jest ponad 20-letni i w każdej chwili może odmówić działania. Przy kupnie nowego pieca będą oszczędności i temperatura ciepła jest stała.
Radny Nowak Dariusz zapytał jak przedstawia się sprawa z nowym użytkownikiem restauracji.
Pan Naglak odpowiedział: została podpisana nowa umowa z dniem 21.01.05 rok, jest to brat pana Perka Dariusz. Ten Pan przejął zadłużenie 6.300,00 zł i to zadłużenie zostało rozłożone na 3 lata i musi płacić czynsz + 1.500,00 zł. Na razie płaci na bieżąco. Menu jest też lepsze.
Radny Rybka Krzysztof powiedział społeczność pogorzelską poruszyły sprawy kadrowe Domu Kultury.
Pan Naglak Dyr. M-GOK odpowiedział: imprez mamy coraz więcej, zaplanowane są 33 imprezy i wymuszają większą ilość pracy a Ja też mam życie prywatne, mam dziecko.. Z Panią Marzeną Bartkowiak wynikła sprawa pomocy przy imprezach plenerowych, nagłośnienia. Po rozmowie w tej sprawie Pani Bartkowiak przyniosła 21 lutego br. wymówienie w trybie natychmiastowym, poprosiłem o chwilę zwłoki i przeprowadziliśmy rozmowę ona nie wycofała swego wypowiedzenia i po dwóch dniach Pani Marzena Bartkowiak otrzymała od mnie rozwiązanie umowy o pracę z dniem 30 kwietnia br. Pani Bartkowiak napisała, że nie zgadza się na pomoc przy nagłośnieniu i w plenerze. W związku z czym na dzień dzisiejszy została zaproponowana umowa na 1/2 etatu by na drugie pół etatu zatrudnić kogoś do pomocy. Dziś Pani Bartkowiak jest na zwolnieniu lekarskim. Na dzień dzisiejszy Pani Bartkowiak prowadzi pięć zespołów: Brawo, Kometa, Echo, Iskra i Grupę Śpiewaczą. Grupa „Jawor” nie wymaga tak długo przygotowań, natomiast na taniec trzeba więcej czasu Jej zakres obowiązków jest od 1988 roku ten sam i obecnie wymaga zmian.
Zespół „Iskra” prowadziła Pani Bartkowiak przed chorobą a w czasie zwolnienia Pani Joanna Nowak. Teraz Pani Bartkowiak zrezygnowała z prowadzenia tego zespołu z małymi dziećmi. Pani Bartkowiak zaproponowałem 1/2 etatu i zajmowałaby się tylko tymi pięcioma zespołami, z tym że jeden zespół to maturzyści, którzy po maturze nie będą w zespole i pozostaną cztery zespoły. Myślę że prowadzenie na 1/2 etatu 4 zespołów to jest optymalna sytuacja. Co dalej Pani Bartkowiak przedsięwzie w tej sprawie nie wiadomo bo jest na zwolnieniu lekarskim. Jeśli chodzi o prowadzenie tego zespołu amatorskiego to musielibyśmy kogoś zatrudnić do prowadzenia.
Radny Rybka Krzysztof powiedział - jako rada nie powinniśmy się wtrącać bo Pogorzela słynęła w okolicy z występów, następnie zapytał czy Dyrektor Naglak jest w stanie doprowadzić to na dobrą drogę.
Pan Naglak Sławomir odpowiedział, że Pani Bartkowiak powinna wypowiedzieć się co dalej i dlaczego złożyła rezygnację, jest dobrym fachowcem ale nie może być taka sytuacja, że pewne kroki są wymuszane, że się ktoś zwalnia, że ktoś próbuje wpłynąć na moją opinię Ja jestem oszczędnym człowiekiem natomiast Pani Bartkowiak chciałaby mieć wszystko w pracy żeby jej nic nie brakowało. A jak Pan radny wyobraża sobie współpracę z osobą, której wymówienie wygasa w trybie natychmiastowym. Jest to bardzo dobry pracownik ale nie może być sytuacji, że ktoś próbuje wpłynąć na moją opinię.. Ta sprawa została upubliczniona a powinna być załatwiona między sobą.
Radny Rybka powiedział, jeżeli Pani Bartkowiak Marzeny nie będzie zaginie ruch amatorski.
Pan Naglak Sławomir powiedział, Ja nie zrobiłem nic by Panią Bartkowiak zwolnić.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, wysłuchaliśmy szerokiej informacji chociaż mogłaby być powściągająca.
Pan Naglak Sławomir powiedział - dla mnie jest istotne by to działało a nie interesuje mnie kto to będzie robił, jaka osoba.
Radna Pazoła Maria odpowiedziała, ale by to ktoś robił to trzeba mieć pojęcie.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, mamy nadzieję że Dyrektor Naglak zrobi wszystko by nie utracić tego dorobku już osiągniętego. Trzeba tak zrobić by Dom Kultury ożywić i by działał.
Pan Naglak Sławomir powiedział, jestem otwarty na wszelkie sugestie.
Radny Krzekotowski Marian powiedział, może trzeba było zwolnić od razu bo pracownik nie może rządzić Dyrektorem.
Pan Curyk Piotr Sekretarz Gminy powiedział, wydaje się dziwne ze strony Pani Bartkowiak, powinna przyjść złożyć skargę na dyrektora. Dziwię się że taki gwałtowny tryb zrobiła.
Pan Naglak Sławomir powiedział, że nie wyklucza żadnej rozmowy. Pani Bartkowiak może pracować na cały etat ale należą mi się jakieś wyjaśnienia. Były sugestie by uaktywnić wsie. Też wymagam by pracownicy robili coś więcej , nigdy nie byłem na sylwestrze, robiłem dla ludzi a palacz nie jest do obsługi sprzętu. A Ja też mam rodzinę i życie prywatne. Może Pani Bartkowiak będzie chciała pracować na 1/2 etatu lub cały etat proszę bardzo, ale może uda się zatrudnić akustyka. Jeżeli Państwo wymagacie więcej ode mnie to ja też więcej wymagam od pracowników. W Domu Kultury zatrudnione są następujące osoby: 1 instruktor na pełnym etacie - Pani Bartkowiak, 2 sprzątaczki na 1/2 etatu, Pani Hyżyk na 1/2 etatu w księgowości i 1/2 etatu sekretariat, 1 palacz. 1 instruktor - modelarz.
Z tych imprez które Państwu przedstawiłem to połowę powinna wykonywać Pani Bartkowiak a połowę Ja, natomiast wszystkie imprezy obsługuję Ja.
Kino - funkcjonuje na zasadzie, że mamy ekran, salę, sprzęt wyświetlający (przywieziony dawno z wojska) a firma „Romi” obsługuje. Zainteresowanie kinem jest przez szkołę w ramach lekcji a jeżeli jest seans dla dorosłych to jest niepełna sala lub kilkanaście osób, 2 ostanie seanse były odwołane.
Myślę by z Panem Kogutem coś z Holandii sprowadzić ale można zainwestować jeżeli będzie zainteresowanie.
Pan Curyk Piotr Sekretarz Gminy zapytał czy coś nas kosztuje wyświetlanie filmu.
Pan Naglak Sławomir opowiedział wyświetlanie filmu nic nas nie kosztuje, jeżeli jest seans na który jest sprzedane ponad 50 biletów to 20 % od obrotu idzie do budżetu Domu Kultury - tak jest umowa sprecyzowana. Sygnalizuję że np. z dniem 30 czerwca kina nie będzie.
Pan Curyk powiedział, jest kiepska informacja o tym że odbywa się seans.
Pan Naglak odpowiedział, jeżeli chodzi o wsie to jest ciężko rozwozić plakaty bo jeżeli ktoś mieszka na wsi to on woli jechać do Krotoszyna czy Koźmina gdzie jest lepsza akustyka. Nasz sprzęt jest stary, z innej epoki i wytwarzanie jakości dźwięku jest złe.
Radny Nowak Dariusz zapytał czy ten Pan chce by pomóc wyremontować kino.
Pan Naglak - dlatego proponuję załatwić sprzęt z Holandii.
Do pkt. 3
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli za rok 2004 zał. nr 4 oraz plan pracy na rok 2005 jak stanowi zał. nr 5 do protokołu przedstawiła Kierownik Biblioteki Pani Renata Tuszyńska. Następnie powiedziała, że będzie musiała wnioskować o środki finansowe na komputeryzowanie księgozbioru. Trzeba zakupić program na komputeryzację księgozbioru ale w województwie wielkopolskim jeszcze tego nie wprowadzono. Skomputeryzowanie biblioteki staramy się czynić dla czytelników.
Radny Rybka Krzysztof - czy nie można rozmawiać z Dyrektorem Gimnazjum by przeznaczył większe środki finansowe bo ilość uczniów wzrasta.
Pani Tuszyńska Renata odpowiedziała - dobrze byłoby gdyby był zapis że Gimnazjum i Szkoła Podstawowa przeznaczają na bibliotekę określoną ilość środków finansowych.
Do pkt. 4
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt do uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2005: powiedziała - dziś otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w dziale 952, rozdział 85295, § 2030 w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań bieżących programu posiłek dla potrzebujących. Chcielibyśmy wydać zaraz te środki. W sporcie na sekcję modelarstwo są środki finansowe w kwocie 1.000,00 zł, zaproponowała by w Domu Kultury zwiększyć środki o 1.000.00, zł i byłoby tylko utrzymanie obiektów sportowych.
Pan Curyk Piotr poinformował, że będą jeszcze zmiany w budżecie gminy jak otrzymamy środki finansowe na stypendia.
Pani Danuta Witek powiedziała że w naszej gminie 184 uczniom przysługuje stypendium, następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów jak stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu. Regulamin określa zasady i kryteria przyznawania stypendium. regulamin należy dostosować do naszych warunków. Na 1 miesiąc potrzeba 11.220,00 zł na 6 miesięcy to oznacza że potrzeba 67.320,00 zł ale już wiadomo, że takich środków nie dostanie gmina.
Radny Rybka Krzysztof w § 4 mówi się o roku szkolnym.
Pani Danuta Witek odpowiedziała - chodzi o rok szkolny 2004/05, my przyznajemy w tej chwili do czerwca czyli 6 m-cy.
Pan Curyk Piotr proponował wpisać w § 4 - wielokrotność liczby by co roku nie zmieniać uchwały.
Radna Pazoła Maria - w § 9 środki otrzymuje oświata czy gmina.
Pani Danuta Witek odpowiedziała, że środki otrzymuje gmina ale z przeznaczeniem na oświatę, na pewno zabraknie środków finansowych bo jeżeli dotacja przyjdzie niższa to gmina musi dopłacić.
Pan Curyk Piotr powiedział na sesji w marcu podejmiemy już konkretną uchwałę bo do tego czasu dowiemy się ile środków finansowych dostaniemy.
W Komisji powinno być co najmniej 5 osób w tym pedagog, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty.
Radny Rybka Krzysztof proponował by w § 8 pkt. 4 dopracować wyraz z „góry” a w § 8, ust. 3 jak to zrobić może wykreślić - zaproponował,
- w § 9 może wpisać „do 5 %”.
Pan Curyk Piotr odpowiedział - w zależności w jaki sposób będzie możliwe realizowanie stypendium. W § 10 pkt. 3 uzupełnić o zdanie ”inne nie wymienione w pkt. 1 i 2”, lub związane z ciężką z chorobą lub zdarzenie losowe.
- potwierdził, że dobrze by było wpisać w § 9 „do 5 %”
Radny Nowak Dariusz zapytał czy jest procedura by przerwać stypendium, jeżeli uczeń przerwie naukę.
Pani Witek Danuta odpowiedziała, nie powinien otrzymywać stypendium bo nie jest uczniem.
Przewodniczący Komisji zaproponował by wstępnie zaopiniować projekt uchwały jeszcze przedyskutować na 1 spotkaniu.
Radni przychylili się do propozycji i ustalono, że na godzinę przed sesją Rady Miejskiej w dniu 31.03.05 tj. o godz. 13-tej radni tej komisji spotkają się by omówić jeszcze projekt regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów.
Następnie Pani Danuta Witek przedstawiła zmiany do uchwały nr XX/130/05 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy w § 7 , ust. 3. w brzmieniu ”Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 5
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za rok 2004, które zostało przyjęte przez radnych i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 6
Radny Krzekotowski Marian zgłosił by załatać dziurę przy Banku Spółdzielczym w Pogorzeli na ulicy Wałowej.
Pan Curyk Piotr Sekretarz Gminy zapoznał radnych z pozytywną opinią Kuratorium Oświaty w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej w Kromolicach i w Bułakowie.
Do pkt. 7
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że mieszkańcy ulicy Krobskiej, Prusa narzekają na dziury.
Pan Curyk Piotr odpowiedział, że dziś na konwencie Burmistrzowie będą rozmawiali by przyspieszyć remont dróg powiatowych, my przystąpimy do naprawy dróg gminnych. Zwróciłem się już by dziury powstałe w okresie zimowym załatać wcześniej, powtórzę to jeszcze raz na Komisji Powiatu.
Radny Rybka Krzysztof powiedział by podjąć rozmowy z panem Igorem Jeleńskim - chodzi o to że będzie krótszy czas pracy /DSL/ czy można go wydłużyć .
Radny Nowak Dariusz zapytał co z pomostem na kąpielisku w Głuchowie.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział - był specjalista z tej dziedziny i stwierdził by na 1 sezon pozostawić pomost, uzupełnimy brakujące deski, a w przyszłym roku chciałbym by to zrobić ale zaraz po sezonie, trzeba by spuścić wodę. Kąpielisko może też być bez pomostu, zastanowimy się. Jako Burmistrzowie będziemy pisać list z Konwentu Burmistrzów do Ministerstwa Oświaty o środki finansowe na stypendia gdyż gminy otrzymały za małe środki finansowe,
- z Powiatowego Urzędu Pracy 4 pracowników wskażemy do robót drogowych, dostaniemy 2 pracowników interwencyjnych,
- zatrudnimy jednego stażystę.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional