Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 9/04

Protokół Nr 9/04


Protokół nr 9/04

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 9 grudnia 2004 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 12-tej w salce Urzędu Miejskiego.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Dyr. Szkoły Podstawowej w Pogorzeli Pan Włodzimierz Kogut
Dyr. Przedszkola w Głuchowie Pani Barbara Długiewicz
Dyr. GZOEiAO Pani Danuta Witek
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Działalność Komitetu ds. Współpracy Pogorzela - Hunsel
3. Reorganizacja oświaty
  • Szkół Filialnych w Bułakowie i Kromolicach
  • Przedszkola Samorządowego w Głuchowie
4. Plan pracy Komisji na rok 2005
5. Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka dokonał otwarcia posiedzenia i powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości.
Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie
Do pkt. 2
Przewodniczący Komitetu Współpracy Pogorzela - Hunsel Pan Kogut Włodzimierz przedstawił działalność Komitetu w roku 2004 jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Poinformował że zwrócił się do Komisji Europejskiej w Brukseli o środki na sfinansowanie przyjazdu dzieci z Hunsel do Pogorzeli i otrzymał środki w kwocie 3.912,75 EURO oraz 1.850 ,00
/promesa stanowi zał. nr 3 do protokołu/ EURO na pokrycie kosztów przejazdu Holendrów do Pogorzeli. Ponieważ goście z Hunsel nie przyjechali, zwróciliśmy te pieniążki i otrzymał je inny Komitet.
Następnie przedstawił propozycje działań Komitetu Pogorzela - Hunsel na rok 2005 jak stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Pan Kogut Włodzimierz poinformował, że dziś przyjechała delegacja z Hunsel i przywiozła 79 paczek dla rodzin, sprzęt rehabilitacyjny i odzież. Odzież została rozwieziona po wioskach, sprzętem rehabilitacyjnym dysponuje Opieka Społeczna a 79 paczek Holendrzy rozwiozą sami osobiście do rodzin.
Do pkt. 3.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk przedstawił problem reorganizacji oświaty. Sprawa dotyczy Szkół Filialnych w Bułakowie i Kromolicach. Z uwagi na niską ilość urodzeń dzieci ich liczba w klasach jest niska co podnosi koszty utrzymania /ilość urodzeń dzieci i liczby w klasach przedstawiają załączniku do protokołu/. Są głosy w Bułakowie by dzieci przejąć z Bułakowa do Mokronosa. Są też głosy by w Bułakowie pozostawić przedszkole i pierwszą i drugą klasę, byłby to oddział zamiejscowy szkoły w Pogorzeli.
Myślę powiedział Burmistrz, że do zaakceptowania byłby wariant pozostawienia I i II klasy jako łączone i przedszkole a klasę III dowozić do Pogorzeli. Za kilka lat w Pogorzeli będzie oInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2004-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional