Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 2/06

Protokół nr 2/06


P r o t o k ó ł nr 1 / 04

Protokół nr 2/06

z posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2006 roku
w składzie:
1. Barbara Owsianowska - przewodnicząca Komisji
2. Pankiewicz Władysław - z-ca przew. Komisji
3. Krzekotowski Marian - członek
4. Dutkowiak Zdzisław - członek
Informacji udzielał Pan Zdzisław Kowalczyk oraz Pani Teresa Lempach Komisja dokonała oceny sprawozdania z wykonania i wydatków budżetowych gminy za 2005 rok. Uchwalony przez Radę Miejską w Pogorzeli nudżet na 2005 rok uchwałą nr XIX/122/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku po uwzględnieniu dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego przewidywał realizacje dochodów w wysokości 8.554.334 zł a wykonano 8.749.292 zł co stanowi 102,28 %. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku budżetowego plan wydatków budżetowych wynosił 9.203.615 zł, a wykonano 8.574.049 zł tj. 93,16 %.
Po dokonaniu oceny sprawozdania za 2005 rok wydano opinię o wykonaniu budżetu gminy jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu oraz podjęto jednogłośnie uchwałę nr 1/06 Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pogorzeli jak tanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Na zakończenie wystąpiono z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Pogorzeli za 2005 r. jak w załączniku nr 5 do protokołu.
Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional