Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 1/06

Protokół nr 1/06


P r o t o k ó ł nr 1 / 04

Protokół nr 1/06

z posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 22 marca 2006 roku
w składzie:
1. Barbara Owsianowska - przewodnicząca Komisji
2. Pankiewicz Władysław - z-ca przew. Komisji
3. Krzekotowski Marian - członek
4. Dutkowiak Zdzisław - członek
Informacji udzieliła Pani Teresa Lempach, Pan Kulski Włodzimierz
Komisja Rewizyjna dokonała kontroli środków gminnych przeznaczonych na sport, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miejskim w Pogorzeli a Ludowym Zespołem Sportowym „LEW” Pogorzela (30/3/2005) o prowadzenie ogólnorozwojowych szkoleń sportowych oraz w zakresie piłki nożnej seniorów dla mieszkańców gminy Pogorzela. Urząd Miejski przekazał dotacje w wysokości 42.000,00 zł. Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym wyniósł 46.301,46 zł w tym 42.000,00 zł oraz środki od sponsorów (własne) 4.305,00 zł.
Dotację rozliczono wg zestawienia:

1. Utrzymanie trenera

6.000,00

całość 6.304,17 zł,

2. Dojazdy na mecze

3.600,00

całość 3.897,00 zł

3. Za sędziowanie

3.905,00

całość 3.905,00 zł

4. Opłaty administracyjne

4.000.00

całość 4.194,80 zł

5. Badania lekarskie

0

0

6. Diety wyjazdowe

5.600,00

całość 6.000,00zł

7. Diety dodatkowe

8.000,00

całość 8.000,00zł

8. Napoje dla zawodników z dotacji

1.000,00

całość 1.315,22zł

9. Przygotowanie boiska, pranie

2.995,00

całość 3.093,54zł

10. Drużyna młodzieżowa

1.500,00

całość 1.572,00zł

11. Zakup sprzętu sportowego

5.400,00

całość 5.400,00zł

12. Inne koszty

0

2.100,00zł


42.000,00Wyrywkowo dokonano kontroli faktur;
Nr 81/03/05 z dnia 31.03/2005 na kwotę 563,61 zł (buty piłkarskie, piłka, getry, zamrażak),
Nr 54/05 z dnia 31.033/2005 z kwotę 105,00 zł (opłaty regulaminowe),
Wykaz diet 09/04 rozegrany mecz - 400,00 zł (20 zawodników x 20 zł),
Nr 76/2005 z dnia 25/04/2005 - 246,00 zł (za przewóz na mecz),
Nr 6/2005 z dnia 31/07/2005 - 135,50 zł (za napoje),
Nr 35/09/2005 z dnia 10/09/2005 z dnia 10.09.2005 - 190,00 zł (za obuwie piłkarskie),
Nr 405/10/2005 z dnia 21.10.2005 r. - 441,00 zł (bury piłkarskie, rękawice),
Do powyższego Komisja uwag nie wnosi.

W sprawie usług opiekuńczych za 2004/2005 informacji udzieliła Pani Renata Sierszulska.
W 2004 roku osób korzystających z pomocy było 23 w 20 rodzinach (koszt za cały rok wyniósł 69.765 zł z tego do Urzędu wróciło 10.768,73 zł. Są to wpływy od usługobiorców w zależności od ilości wykorzystanych godzin, wysokości emerytury oraz po rozpoznaniu sytuacji rodzinnej.
W 2005 roku z pomocy skorzystało 19 osób z 17 rodzin (koszt wyniósł 71,814,00 zł z tego do Urzędu wróciło 10,412,20 złotych).
Zatrudnione są dwie opiekunki, które świadczą usługi w zależności od potrzeb tj. palenie, gotowanie, zakupy, załatwianie spraw itp.
Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-03-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional