Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 3/05

Protokół nr 3/05


Protokół nr 3/05

z posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 20 września 2005 roku
w składzie:
1. Barbara Owsianowska - przewodnicząca Komisji
2. Pankiewicz Władysław - z-ca przew. Komisji
3. Krzekotowski Marian - członek
4. Dutkowiak Zdzisław - członek
Informacji udzielała Pani Teresa Lempach oraz Pani Aniela Szydłowska.
Komisja dokonała oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku. Wg informacji na zaplanowane dochody budżetowe 8.129.042 zł wykonanie wyniosło 4.481.905 zł tj. 55,13 %.
W dziale Rolnictwo i Łowiectwo zaplanowane zostało 200,00 zł a wykonanie wyniosło 33.744,00 zł tj. 16.872 %. Są to wpływy ze sprzedaży znaków identyfikacyjnych zwierząt 52,00 zł oraz pozostałe wpływy ze sprzedaży działek gruntów rolnych w Pogorzeli i Wziąchowie, zaksięgowane na podstawie nowej interpretacji przepisów Dyrektora Departamentu Ministerstwa Finansów w rozbiciu na działki rolnicze i budowlane.
Po stronie wydatków budżetowych na zaplanowane 8.778.323,00 zł wykonanie wyniosło 4.246.609,00 zł tj. 48,38 %. Do powyższego Komisja uwag nie wniosła.
Na podstawie uchwały XXI/132/05 z dnia 24.02.2005 roku dokonano przebudowy drogi w Bułakowie. Uchwała została zrealizowana.
Uchwała Nr XXV/163/05 z dnia 25.06.2005 r. w sprawie nadania nazwy Skwerowi publicznemu w Pogorzeli - Ustawione zostały tablice informacyjne o nadaniu nazwy „Skwer Jana Pawła II”. Na tym protokół zakończono.

Na tym protokół zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional