Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 3/03

Protokół nr 3/03


P r o t o k ó ł nr 3/03

Protokół nr 3/03
posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 czerwca 2003 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:
Pani Barbara Owsianowska - Przewodnicząca
Pan Władysław Pankiewicz - Zca Przewodniczącego
Pan Marian Krzekotowski - członek
Pan Zdzisław Dutkowiak - członek
Dokonała kontroli w zakresie gospodarowania środkami budżetowymi w przedszkolach samorządowych o obecności Pani Jolanty Banaszak - która udzielała wyjaśnień. Wyrywkowo skontrolowano dokumenty Przedszkola - w Głuchowie § 4210 tj. zakup materiałów i wyposażenia na dzień 31 maja 2003 rok:

dow. Nr 383 - zakup opału

879,78 zł

498 - art. Biurowe

33,70 zł

757 - art. Chemiczne

119,30 zł

758 - art. Chemiczne

21,40 zł

860 - miał

906,44 zł

884 - art. Biurowe

66,50 zł

1284 - węgiel

218,55 zł

1289 - książki

37,50 zł

1308 - art. Biurowe

24,80 zł

1685 - klocki

256,20 zł

1694 - art. Biurowe

88,25 zł

1760 - olej

65,98 zł

1796 - książki

75,00 zł

RAZEM

2.793,00 zł


zwrot za ogrzewanie 411,04 zł miesięcznie x 3 rodziny = 2.055,20 zł tj. wykonanie 738, 20 zł.
Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do przedstawionych wydatków.

Przedszkole Samorządowe w Kromolicach.

Nr dow. 179 - art. Chemiczne

153,50 zł

198 - art. Chemiczne

72,55 zł

199 - telefon

69,00 zł

488 - węgiel

854,35 zł

858 - drewno

37,45 zł

1284 - węgiel

417,24 zł

1365 - zabawki

20,15 zł

RAZEM

1.624,24 zł


Powyższe wydatki Komisja Rewizyjna uznała za celowe i uwag nie wnosi.
Na powyższym posiedzenie Komisji Rewizyjnej zakończono.

Popisy Komisji:
Owsianowska Barbara
Pankiewicz Władysław
Krzekotowski Marian
Dutkowiak ZdzisławInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional