Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 5/06

Protokół Nr 5/06


P r o t o k ó ł nr /3

Protokół nr 5 /06

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z dnia 6 czerwca 2006 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Pani Teresa Lempach
Pan Marian Andrzejewski
Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie

  2. Analiza i ocena wykonania budżetu finansowego i rzeczowego gminy za I kwartał 2006 roku.

3. Omówienie poczynionych przygotowań do sanitacji gminy.
4. Planowane prace Gminnej Spółki Wodnej na rok 2006.
5. Zaopiniowanie uchwał w sprawie:
- wniesienia przez gminę Pogorzela wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie,
- części opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 rok,
- zmian budżetu i w budżecie nagminy na rok 2006,
- zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
- określenia zasad dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej samorządowych mianowanych.
6. Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał radnych, Burmistrza Zdzisława Kowalczyka oraz zaproszonych gości.
Do pkt. 2
Pani Teresa Lempach przedstawiła wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2006 roku jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Powiedziała, że plan dochodów na 2006 rok wynosi 8.302.348,00 zł w jego wykonanie za I kwartał 2.637.378,87 zł co stanowi 31,77 %. Zaległości są w podatkach, są to zaległości które powtarzają się od tych samych podatników.
Plan wydatków na 2006 rok to 9.126.872,00 zł a wykonanie budżetu za I kwartał 2006 roku wyniosło 2.299.865,00 zł co stanowi 25,20 %.
Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał - w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano 52 % budżetu w I kwartale br. na co to wydano te środki.
Pani Teresa Lempach odpowiedziała, środki finansowe w tym dziale wydano na gaz, ogrzewanie energią elektryczną i wodę. Były ogrzewane pomieszczenia by nie zamarzła woda w samochodach strażackich w Głuchowie i w Pogorzeli
Do pkt. 3
Pan Marian Andrzejewski poinformował, że opracowuje się projekt na kanalizację sanitarną, było wstępne okazanie tras kanalizacji i pewne uzgodnienia. Udało nam się obronić część dróg i iść poboczem na niektówych drogach. Tam gdzie kanalizacja pójdzie drogą, nawierzchnię będzie można odtworzyć ze środków unijnych. Wstępne uzgodnienia wyglądają dobrze i myślę, że projektanci zdążą wykonać projekt, lobbing wykonania projektu przygotowywany jest opracowywany dla 4 gmin. Nasz Związek trwa już 14 lat i wspólnie jest łatwiej ubiegać się o środki finasowe z Uni Europejskiej. Nasze sprawy dotyczące kanalizacji gminy prowadzi Pan Koziński.
Pan Piotr Curyk powiedział, żde pod koniec sierpnia będziemy już mieli projekt i będzie można starać się o środki.
Radny Jerzy Kęziora zapytał czy nasza gmina pozyskiwała już środki finansowe z Unii Europejskiej.
Pan Piotr Curyk odpowiedział - dostaliśmy środki na śmieci, na nic innego nie otrzymaliśy środków bo nie zwracaliśmy się.
Do pkt. 4
Pan Marian Andrzejewski przedstawił sytuację Gminnej Spółki Wodnej, powiedział iż rok ubiegły był dobry, uczestniczł w zwbraniach wodtyczących spółki wodnej w każdej wsi. Sytuacja finansowa jest dobra bo kolejne lata były suchei rowów nie szło ukopać. Dlatego nie udało się wyczyścić wszystkich rowów. Pan Dutkowiak pracuje koparką dla Urzędu i w Spółce. W bieżącym roku nie zrobiono dużo bo zima była długa, poptem roztopy i deszcze a jak było już sucho rolnicy obsiali pola i nie wjeżdżano na pola. Było spotkanie Zarządu i postanowiono by posiłkować się sprzętem z zewnątrz, zrobiono 1,400 mb. rowu w kierunku Gumienic i do lasu. Kosztowało to 5.000 zł. Wykonujemy zadania, które ludzie zgłoszą i które są pilniejsze.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk prosił by Pan Andrzejweski nie liczył na koparkę z Urzędu bo w czerwcu są Dni Ziemi Pogorzelskiej, poczatek lata w Głuchowie i i Noc Świętojańska oraz obchody Nocy Świętojańskiej w Kromolicach. Będą potrzebni pracownicy do przestawiania sceny i przygotowania terenu. A sprzęt też jest już słaby.
Do pkt. 5
Pani Danuta Witek przedstawiła projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Wyjaśniła, że należy wprowadzić poprawkę do poprzedniej uchwały nr XXIII/154/06 dlatego, że w 2005 roku otrzymaliśmy środki finansowe w grudniu i nie byliśmy w stanie ich wykorzystać, dlatego proponujemy regulamin poszerzyć jak ujęto w projekcie uchwały, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Pogorzeli jak stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych jak stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Dalej poinformował, że Burmistrz będzie powoływał komisję w składzie; 1 radny i 2 pracowników, z Rady zaproponował Panią radną Barbarę Owsianowską, z pracowników Sekretarza lub Skarbnika Gminy.
Radni pozytywnie zaopiniowałi przedstawiony projekt uchwały.
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Gminę Pogorzela wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie jak stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Powiedziała że proponuje się upoważnić Burmistrza do wniesienia w imieniu Gminy Pogorzela wkładów pieniężnych w wysokości 7.425 zł w zamian za objęcie 9 udziałów w kapitale zakładowym spółki Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.
Następnie zapoznała z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006 - projekt uchwały będzie dostarczony na sesji Rady.
Poinformowała również, że najbliższą sesję przygotuje projekt uchwały w sprawie opisówki do wykonania budżetu za I półrocze 2006 rok. Materiał zostanie radnym dostarczony przed najbliższą sesją.
Do pkt. 6
Pan Marian Andrzejewski przypomniał by rolnikom przypomnieć by mieli poplon zielony od września do końca marca następnego roku by otrzymać dopłat z Uni Europejskiej w wysokości 500 zł z 1 ha.
Burmistrz Zdzisław Kowalczk poinformował, że wioski mogą starać się o środki unijne „A Sołtys” i jedna osoba musi siedzieć w świetlicy. Dalej powiedział, że widzi możliwość kompleksowego remontu Domu Kultury w Pogorzeli od podstaw ale najpierw musimy włożyć własne środki finansowe a potem jest możliwość otrzymania środków unijnych jako zwrotu ale na 2-3 lata będzie trzeba wstrzymać prace w innych świetlicach.
Następnie Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że Urząd Miejski ma otrzymać zwroty środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego za wykonanie ulicy Szarych Szeregów w kwocie 60.000 złotych. Z przetargu na drogi w Małgowie i Bułakowie zostały środki finansowe w kwocie około 30.000 złotych. W związku z powyższym Burmistrz zaproponował Komisji wykonanie przebudowy ulicy Juliusza Słowackiego od ul. Glinki do ul. Bolesława Prusa. Przy tej ulicy powstają też nowe budynki a w przyszłości będzie można przebudować też ulicę Bolesława Prusa. Następnie poprosił radnych Komisji o wyrażenie opini.
Radny Ireneusz Mucha powiedział że można zlecić wykonanie ulicy Juliusza Słowackiego.
Radny Andrzej Nowacki powiedział, można zlecić budowę ulicy Słowackiego byle było zrobione to co planowaliśmy na wioskach.
Komisja Budżetu Gospodarki i Rolnictwa przyjęła propozycję Burmistrza Zdzisława Kowalczyka i pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie środków finansowych w kwocie około 90.000 złotych na przebudowę ulicy Juliusza Słowackiego.
Radny Jerzy Kędziora zwrócił się do Burmistrza Zdzisława Kowalczyka by skontaktował się z Burmistrzem Kobylina by Gmina Kobylin naprawiła część drogi położonej od granicy Gumienic w stronę Zalesia. Drogą tą dojeżdżąją pracownicy do pracy w Bolsiusie.
Burmistrz odpowiedział, były takie rozmowy ale Kobylin nie jest zainteresowany naprawą tej drogi .
Radny Stefan Fabisiak poinformował, że Pan Jan Idkowski skarżył się, że chodnik położony koło jego posesji jest wykonany wyżej niż przy posesjach sąsiadów.
Pan Marian Andrzejewski zwrócił się do Burmistrza by odciążył pracowników od prac by mógł coś zrobić w malioracji.

Na powyższym Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski zakończył posiedzenie.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2006-06-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional