Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 6/03 K. rolnictwa, przemysłu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż.

Protokół Nr 6/03 K. rolnictwa, przemysłu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż.


Protokół Nr 6/03

Z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciw Pożarowej z dnia 20 czerwca 2003 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu Komisji udział wzięli również:
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Pan Marian Andrzejewski
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie
2.Sprawa uczestnictwa Gminy Pogorzela w Związku Gmin Nadobrzańskich
3.Wydobycie piasku
4.Dożynki Gminne
5.Zaopiniwoanie projektu uchwały w sprawie prowadzenia regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej
6.Lokalizacja planowanych inwestycji przez spółkę Zakłady Mięsne „DUDA” S.A. - opinia
7.Sprawa Spółki Łowieckiej.
8.Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Przedstawił w/w porządek obrad, który został jednomyślnie przyjęty.
Do pkt. 2
Pan Marian Adnrzejewski powiedział , że Gmina jest w członkiem Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich. Stowarzyszenie wystąpiło do Funduszu Spójności o dofinansowanie. Teraz musi Stowarzyszenie przekształcić się w Związek by uzyskać dofinansowanie, w związku z tym jako należy podjąć decyzję by przekształcić to Stowarzyszenie w Związek. Mają przygotowany Statut i należałoby podjąć uchwałę. Ale zastanawiamy się bo przystąpiliśmy do Między gminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach który istnieje już 12 lat. Jeżeli rada postanowi można iść dwutorowo to owszem, ale jest tak że na jedno zadanie nie można uzyskać środków finansowych z dwóch źródeł. Trzeba zdecydować się do którego związku należeć.
Mamy wstępną koncepcję sanitacji gminy, później przedstawimy go radzie.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, należymy do kilku związków i teraz trzeba się zastanowić do którego będziemy należeć. Może na sanitację skorzystać ze środków krajowych. Sanitację trzeba rozpocząć od Pogorzeli, bo jest największe skupisko mieszkańców. Budowa oczyszczalni ścieków w Pogorzeli to koszt 3 mln złotych natomiast budowa kanalizacji ściekowej w mieście to kwota 5,9 mln złotych. Koncepcja budowy kanalizacji ściekowej z Kobylinem upadła.
Po w/w wyjaśnieniach Komisja rolnictwa, przemysłu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciw pożarowej jednogłośnie przegłosowała że nie wchodzimy do Związku Gmin Nadobrzańskich.
Do pkt. 3
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że wydobywaliśmy piasek. Wydobywając piasek trzeba mieć zgodę geologii górnictwa na wydobycie. Żeby eksploatować piasek trzeba by stworzyć spółkę, zatrudnić pracownika. Chcemy zawiesić eksploatację na ten czas od 1 lipca br. Teren zabezpieczymy objeżdżając wokół koparką.
Po w/w wyjaśnieniach komisja jednogłośnie zaopiniowała by na dzień dzisiejszy zawiesić wydobycie piasku.
Do pkt. 4
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że 31 sierpnia br. odbywają się dożynki wojewódzkie i diecezjalne w Gostyniu
24 sierpnia br. odbędą się dożynki gminne. Komisja proponuje organizację dożynek Gumienicom a jeżeli będą problemy to w Pogorzeli. Gumienice będą musieli sfinansować pewną kwotę a orkiestrę sfinansuje Urząd Miejski. Trzeba wyznaczyć starostów dożynek.
Będzie też wyścig kolarski.
Do pkt. 5
Sekretarz Gminy powiedział, że ten punkt będzie zatwierdzony przez Burmistrza Zarządzeniem. Każda Gmina od 1 lipca br. musi wprowadzić do internetu dane, które przedstawił. Firmie z którą zawarliśmy umowę płacimy za przygotowanie, wdrożenie i szkolenie 1.500,00 zł netto i w ramach promocji 1,00 zł za dzień do końca roku 2003. Zmiany musimy wnosić sami. Komisja pozytywnie zaopiniowała zawarcie umowy z Firmą Halpress s.c. Dominik Sieciński Halina Siecińska w Leszna ul. Ostroroga 28/5.
Do pkt. 6
Sekretarz Gminy Curyk Piotr przedstawił pismo firmy „DUDA”, która chciałaby zainwestować. Jest zgoda Rady na zbycie gruntu przy byłych PZZ-ach można wskazać ten teren
Radny Mucha Ireneusz powiedział , że należałoby wprowadzić podmiot gospodarczy np. restaurację, na sklep można wskazać lokale prywatne z możliwością ich ataptacji natomiast nie wprowadzać budowy fermy , punktu skupu nie wprowadzać nie ma u nas takiej tracycji.
Radny Majnert powiedział, że Pan DUDA jest najgorszym płatnikiem.
Komisja o przeanalizowaniu za i przeciw wypowiedziała się, że można zaoferować grunt pod budowę restauracji o pow. 1,17 ha w Pogorzeli przy drodze z Gostynia w kierunku Krotoszyna i Pleszewa. W zasobach gminnych nie posiadamy natomiast budynku bądź lokalu z przeznaczeniem na sklep , możemy jednak służyć pomocą w kontaktach z osobami prywatnymi posiadającymi lokale z możliwością adaptacji na w/w cel. Gmina nie posiada gruntów pod budowę fermy trzody chlewnej ani gruntów w centrach wsi pod budowę punktów skupu trzody.
Do pkt. 7
Pan Marian Andrzejewski poinformował, że były rozmowy z Nadleśnictwem w sprawie szkód wyrządzanych przez dziki i ustaliliśmy że zwiększą odstrzał, obiecali też pilnować pól.
Pan Eugeniusz Sierszulski powiedział, że rozmawiał z panem Janickim który mówił że wiosną odstrzelili 20 sztuk dzików a roczny odstrzał wynosi 120 sztuk. I nie mogą sobie poradzić.
Burmistrz powiedział, że były wysyłane pisma w tej sprawie.
Do pkt. 8
Radny Ireneusz Mucha powiedział, że sołtys wsi Małgów chciałby zorganizować dożynki wiejskie i by jakieś środki finansowe przeznaczyć z mostu na dożynki.
Burmistrz odpowiedział, że jeżeli będą zaoszczędzone środki finansowe na remoncie mostka to dofinansujemy.
Radny Fabisiak Stefan powiedział że w kościele w Mokronosie robią inwestycję czy można ją dofinansować, brakuje 20 tys. złotych.
Burmistrz odpowiedział, że tak ale w przyszłym roku, w br. budżet jest rozdysponowany, hodowcy koni też złożyli wniosek o dofinansowanie. Następnie poinformował, że musimy opracować wieloletni plan finansowy i inwestycyjny
Radny Eugeniusz Paszkowski zgłosił że na ulicy Błonie wystają gałęzie, i przeszkadzają pojazdom.
Burmistrz odpowiedział, że jest to droga powiatowa i najpierw zgłosimy do powiatu, natomiast jeżeli nie wykonają zadania to zetniemy gałęzie.

Protokołowała:
Aniela Szydłowska

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Paszkowski
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional