Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 4/03 K. rolnictwa, przemysłu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż.

Protokół Nr 4/03 K. rolnictwa, przemysłu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż.


Protokół nr 4 /03

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciw Pożarowej z dnia 10 kwietnia 2003 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności i jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Pan Marian Andrzejewski
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie
2.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok
3.Zaopiniowane uchwał w sprawie:
-udzielenia absolutorium
-wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2003 r.- projekt podziału nadwyżki budżetowej
4.Działalność Gminnej Spółki Wodnej na terenie gminy za rok 2002 oraz sprawy bieżące
5.Apel Rady Miejskiej w sprawie powołania podregionu leszczyńskiego
6.Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Do pkt. 2
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2002 przedstawiła Teresa Lempach Skarbnik Gminy jak stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Komisja przyjęła wykonanie budżetu jednogłośnie.
Do pkt. 3
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Sierszulski przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pogorzeli, który został jednomyślnie przyjęty i stanowi zał. nr 3 do protokołu. Następnie Burmistrz przedstawił projekt podziału nadwyżki budżetowej powstałej w 2002 roku jak stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Komisja bardzo szczegółowo dyskutowała na podziałem nadwyżki a wyjaśnień udzielał Burmistrz.
Do pkt. 4
Działalność Gminnej Spółki Wodnej na terenie gminy za rok 2002 oraz sprawy bieżące przedstawił bardzo szczegółowo i szeroko Pan Marian Andrzejewski jak stanowi zał. nr 5 do prot.
Do pkt. 5
Apel Rady Miejskiej w sprawie powołania podregionu leszczyńskiego przedstawił Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski, wyjaśniając że nasza Gmina należy do Regionu kaliskiego a chcielibyśmy mieć podregion leszczyński. Po wyjaśnieniach Komisja pozytywnie zaopiniowała załączoną treść apelu, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Do pkt. 6
W wolnych głosach i wnioskach głos zajął:
-radny Mucha Ireneusz w sprawie - wykopów drenarskich, brak pracowników oraz zasobów z Kółek Rolniczych gdyż jest to majątek Kółek Rolniczych.
-radny Krzekotowski Marian - w sprawie dawniejszych Kółek Rolniczych, co z tym sprzętem, co z tymi funduszami.
Wyjaśnień udzielił Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski, że należy dogadać się z Zarządem Kółek Rolniczych .
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski zaproponował spotkanie wszystkich radnych Komisji i wyjazd na pola do Szelejewa. W miesiącu maj-czerwiec, gdyż rok ten jest dla rolnictwa bardzo trudny.
Radny Nowacki Andrzej proponował by zatrudnić jednego pracownika do wykonywania robót melioracyjnych,
- poruszył też sprawę pomostu na kąpielisku w Głuchowie.
Radny Krzekotowski - aby zrobić mostek w Ochli.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk wyjaśnił, że pomost w Ochli jest w planie do zrobienia aby kąpielisko utrzymać.

Protokołowała:
Anna Wasielewska

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Paszkowski
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional