Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 4/03 K. budżetu, finansów i planowania

Protokół Nr 4/03 K. budżetu, finansów i planowania


Protokół Nr 4 /03

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Kultury Sportu i Rekreacji oraz Komisji Budżetu, Finansów i Planowania z dnia 8 kwietnia 2003 roku

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie
2.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002
3.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
-udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pogorzeli,
-zmian w budżecie gminy w roku 2003,
4.Apel Rady Miejskiej w sprawie podregionu leszczyńskiego
5.Dyskusja

Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Oświaty Krzysztof Rybka dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości.
Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Do pkt. 2
Skarbnik Gminy Teresa Lempach przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002 jak stanowi zał nr 2 do protokołu, po czym wywiązała się dyskusja. Radni zapytywali o liczne niedociągnięcia w sprawozdaniu merytorycznym i opisowym na które udzielała odpowiedzi pani Teresa Lemach Skarbnik Gminy. Były zapytania na które nie potrafiła odpowiedzieć i wyjaśniała dopiero po sprawdzeniu danych na stanowisku księgowej podatkowej Pani Barbary Wroniak. Po wyjaśnieniach i dyskusji radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2002.
Do pkt. 3
Projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2003, w sprawie podziału nadwyżki budżetowej omówił Burmistrz Zdzisław Kowalczyk który powiedział że są 102 wnioski od osób którzy szukają pomocy z opieki społecznej. Dużo środków finansowych zostało przekazane na dożywianie dzieci. Następnie przedstawił projekt podziału nadwyżki budżetowej w roku 2003 i wyjaśnił, że są to zadania przewidziane do wykonania w bieżącym roku. W/w projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany i stanowi zał. nr 3 do protokołu.
  • projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pogorzeli przedstawiła Pani Aniela Szydłowska jak stanowi zał. nr 4 do protokołu. W/w projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Do pkt. 4
Sekretarz Gminy Curyk Piotr zapoznał radnych z apelem w sprawie wystąpienia do Premiera Rządu z wnioskiem o dokonanie zmiany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13.07.2000 r. i powołanie podregionu leszczyńskiego i włączenia do niego Gminy Pogorzela.
Radni jednogłośnie zaopiniowali w/w apel.
Do pkt. 5
Radny Nowak Dariusz zaproponował by w sklepach przeprowadzić zbiórkę artykułów spożywczych.
Burmistrz odpowiedział, że zaangażujemy pracowników OPS i wspólnie z harcerzami zorganizujemy zbiórkę po sklepach i na targowisku. Zebrane artykuły dostarczymy najbardziej potrzebującym rodzinom.
-następnie powiedział, że należy zadbać o porządek podczas meczy na boisku sportowym, by policjant był obecny przy boisku i by służby policyjne były ustawione w parku z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę.
-zorganizujemy spotkanie z panem Naglakiem w sprawie grania w piątki przy Restauracji „U Ździcha”, może muzyka do godz. 22-giej będzie na zewnątrz budynku a po godz. 22-giej w środku,
-zatrudnimy 2 bezrobotnych na 6 miesięcy ,
-zatrudnimy 2 bezrobotnych na etatu na sprzątanie na 2 miesiące
Radny Krzysztof Rybka poinformował, że jako Komisja kultury i sportu dwukrotnie zwracaliśmy się o informację o rejestracji klubu i do dziś nie ma żadnej reakcji ze strony LZS.
Burmistrz odpowiedział, że sugerują wydatki tym, że za wygrane mecze dają diety, muszą dowieź i odwieź młodzież, jeżeli nie chcą grać to nie muszą, mamy młodzież i z Gimnazjum mogą grać,
-poinformował, że jako Gmina będziemy zawierać umowy z dzierżawcami domów strażaka czy na ziemię , środki będą wpływały do Urzędu a Gmina odda środki danej wsi.
Radny Rybka Krzysztof powiedział, że zorganizujemy komisję oświaty i poprosimy dyrektorów szkół, by przedstawili arkusze organizacyjne na rok szkolny 2003/04.
a pani Witek by przygotowała wizję oświaty do końca kadencji z uwzględnieniem ilości dzieci w oddziałach, emerytów i czy to będzie wpływało na zatrudnienie i co z przedszkolami.
Sekretarz Gminy Curyk Piotr powiedział, że zerówki wejdą w obwód szkolny od 2003/04 roku szkolnego.
Burmistrz powiedział, że jest sprawa bezpieczeństwa dzieci nad dowożonymi dziećmi,
-są pytania dlaczego nie zatrudnimy bezrobotnych do pilnowania dzieci, ale nauczyciele jadą i dzieci są bezpieczne ale należy zwracać większą uwagę na dzieci klas 1 - 3.
Sekretarz Gminy Curyk Piotr przypomniał, że do 30 kwietnia na ręce Przewodniczącego Rady należy złożyć oświadczenia radnych jeżeli byłby PIT-y to też w 2 wykonaniach. Nie złożenie oświadczenia skutkuje nie tylko utratą diet ale teraz także utratą mandatu.
Radny Krzysztof Rybka poinformował, że coraz częściej młodzież po Gimnazjum nie podejmuje nauki a jest obowiązek uczenia się do 18 lat, jest przepis że jeżeli szkoła jest nieczynna powyżej 2 tygodni to Komisja musi dopuścić szkołę do użytku. Następnie zwrócił się do radnych i powiedział, że macie dostęp do Rad Sołeckich , można składać wnioski do powiatu by Powiat wykonał pewne zadania bo jeżeli Zarząd Powiatu ujmie w zadaniach na rok przyszły to część zadań uda się zrobić przez Powiat.
Burmistrz powiedział, że jest ogłoszony przetarg na okna do szkoł podstawowej, malujemy hole Urzędu a może do końca kadencji pomalujemy budynek Urzędu na zewnątrz, jest propozycja by zmienić wygląd rynku, zamiast kwiatów posadzić krzewy, jest też propozycja by na polu pana Figielka Zdzisława w Głuchowie wybudować oczyszczalnię ścieków.
Radna Pazoła Maria zgłosiła by w Elżbietkowie II naprawić studzienki.
Radny Eugeniusz Paszkowski zgłosił, że łącznik między ul. Krotoszyńską a Krobską jest ciemny, nie świecą lampy.
Radny Nowacki Andrzej zgłosił, że w Głuchowie od Pana Leszka Gabryelczyka do Pana Kulińskiego nie świecą lampy.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, że Pan Wierzbicki Adam zgłosi te dane do Zakładu Energetycznego.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:
Aniela Szydłowska

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Rybka
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2003-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional