Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 10/05

Protokół Nr 10/05


Protokół nr 10 /05

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki o Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych odbytych w dniu 6 października 2005 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Burmistrz Pogorzeli Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Pan Marian Andrzejewski, Pan Krzysztof Surma
Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2006”.
  3. Wyjazd do Krobi - spotkanie z przedstawicielami WFOŚiGW w sprawie wniosku o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji ściekowej
  4. Zwiedzenie boiska sportowego w Pudliszkach - dot. budowy trybuny
Do pkt. 1
Sekretarz Gminy Piotr Curyk powitał wszystkich radnych. Przedstawił porządek obrad do którego nie wniesiono zmian..
Do pkt. 2
Sekretarz Gminy Curyk Piotr zapoznał z projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2006. Radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 3
Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekonywali obecnych, że nasze działania związane z aplikacją o środki finansowe do Funduszu Spójności są prowadzone w dobrym kierunku. Zwrócili uwagę na to, że istniejąca struktura Związku w Strzelcach Wielkich jest dobrą strukturą zarówno do aplikacji o fundusze jak i późniejszego zarządzania inwestycją i eksploatacją. Przedstawiciel Firmy BBF Pan Maciej Adamczak. też mówił, że mamy dużo zrobione w tym kierunku i można będzie przekonać Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do tego aby przekazać wniosek do dalszej weryfikacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Procedura wniosku musi przejść wiele szczebli. Po przejściu analizy i kwalifikacji wniosku w optymistycznej wersji będzie można przystąpić do przetargu pod koniec 2006 roku. Burmistrzowie 4 gmin jak i radni potwierdzili współuczestniczenie w tej inwestycji.
Do pkt. 4
Sekretarz Gminy Piotr Curyk poinformował, że Prezes LZS Mikołaj Mruk wyszedł z propozycją nawiezienia ziemi z Bielaw Pogorzelskich na boisko sportowe by wybudować trybunę stadionową z podwyższeniem na nasypie. W nawiezieniu ziemi pomoc zgłosiły GS „Sam. Chł”, Gmina i Pan Józef Waligóra.
Będzie to pewien koszt około 30 tysięcy złotych, dlatego prosił by radni obejrzeli trybunę stadionową na stadionie w Pudliszkach i potem wspólnie zastanowimy się co dalej. Załącznik nr 3 do protokołu stanowi projekt wykonawczy trybuny stadionowej w Pudliszkach wykonany przez Urząd Miasta w Krobi.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional