Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 8/05

Protokół Nr 8/05


Protokół nr 8/05

z posiedzenia komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z dnia 9 sierpnia
2005 roku

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Przewodniczacy RM Eugeniusz Sierszulski
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Pan Marian Andrzejewski
Skarbnik Gminy Teresa Lempach

Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie.
 2. Pozyskiwanie Funduszy z Unii Europejskiej na rozwój gospodarstw rolnych.
 3. Wystąpienie ze Związku Gmin Górnej Baryczy i Związku Nadobrzańskiego
  spraw kanalizacji oraz śmieci.
 4. Zwiększenie zatrudnienia o 1/2 etatu w M-GOK.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie gminy w 2005 roku.
 1. Wolne głosy i wnioski.
7. Dyskusja.
Do pkt. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie przez obecnych członków komisji.
Do pkt. 2
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski zapoznał radnych z tematem pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na rozwój gospodarstw rolnych. Powiedział, była pomoc która już się skończyła. 22 lipca skończyły się też środki na organizowanie działalności gospodarczej. Zostały środki na poprawę infrastruktury rolnej, można jeszcze skorzystać ze środków na poprawę dróg dojazdowych.
Obecnie można otrzymać środki na rozwój obszarów wiejskich,
 • można uzyskać środki na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt,
 • renty skrukturalne - jest to rzecz bardzo dobra, najniższa renta skrukturalna tj. 1.200 złotych do 2.500 złotych i od tego nie potrąca się nic, żadnych składek nawet zdrowotnych a rolnik ma pełne ubezpieczenie. Nie jest z tego potrącany żaden podatek i renta jest wypłacana przez 10 lat ale od 65 roku życia Agencja wypłaca rentę pomniejszoną o kwotę wypłacaną przez KRUS,
 • nie są uregulowane wnioski zalesieniowe, ci co zalesili teren w ubiegłym roku będą im wypłacone środki w br. tj będzie pokryty koszt zalesienia i przez 10 lat będą wypłacane środki.
 • płyty obornikowe, jest to działanie 6 - dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej, rozpatrywanie wniosków zostało wstrzymane dlatego, że Agencja nie spełnia wszystkich aspektów.
Do pkt. 3
Pan Marian Andrzejewski przedstawił sprawy zaawansowania wniosku i dalszego uczestnictwa w Związku Gmin Górnej Baryczy bądź w ramach Zakładu na bazie Międzygminnego Zakładu Oczyszczania w Lesznie. Wniosek i dokumentacja z Leszna o współ finansowanie z Funduszu Spójności Budowy Zakładu w Trzebani znajduje się już w Brukseli i ma duże szanse powodzenia. W zasadzie Komisja bez wyrażenia opinii w głosowaniu przychyliła się do decyzji o pozostaniu w ramach Zakładu Leszczyńskiego bez występowania jeszcze z Związku Gmin Górnej Baryczy (tj. z Krotoszyna).
Jeżeli chodzi o zagospodarowanie ścieków, Gmina jest również członkiem dwóch Związków; Międzygminnego Związku Wodociągów i kanalizacji w Strzelcach Wielkich oraz Stowarzyszeniu Gmin Nadobrzańskich. Pan Marian Andrzejewski przedstawił pismo od Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich podpisanego przez Pana Adama Kozińskiego, z którego wynika iż jego zdaniem większe szanse powodzenia w Funduszu Spójności posiadał będzie wniosek złożony przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z racji posiadania już instytucji zarządzającej (istnieje już operator). Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich nie posiada jeszcze struktur i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska robi utrudnienia Związkom Gmin nie posiadającym operatora.
Komisja Spraw Społecznych nie podjęła konkretnej decyzji ale chcemy by wiedzieliście państwo w jakim stadium się znajdujemy.
Jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu ścieków to w tej chwili chodzi i przygotowanie dokumentacji i wniosku. ten kosztorys ma kosztować 1 mln złotych. i tu też będzie udział naszej gminy i trzeba się zastanowić czy będziemy w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poprosił radnych o wyrażenie opinii czy gmina ma przygotować i zlecić projekt na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji bo to będzie trochę trwało. Dokumentacja będzie kosztowała około 250 tysięcy złotych a środki na ten cel mamy w kwocie 350.000 złotych. Burmistrz poinformował też, że Komisja Spraw Społecznych zaproponowała by na najbliższą sesje zaprosić Dyrektora MZWiKW w Strzelcach Wielkich Pana Leszka Mikołajskiego.
Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa jednogłośnie zaopiniowała by zlecić opracowanie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków i kanalizacji.
Do pkt 4.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że na Komisji Spraw Społecznych była mowa o zwiększeniu zatrudnienia w Domu Kultury i zatrudnieniu na 1/2 etatu akustyka. Komisja zaopiniowała to i za tym idą też środki finansowe.
Pani Lidia Wytykowska Dyrektor Domu Kultury zaproponowała zatrudnienie na 1/2 etatu akustyka i następujące zaszeregowanie:
- wynagrodzenie zasadnicze - 600 zł m-cznie
- staż 8 % 48 zł „
- dodatek 10 % 60 zł „
Razem od września do grudnia 2005 roku jest to kwota 3.414 złotych. Jak będzie wyglądał budżet nie wiadomo, ale myślę że w Domu Kultury nie wyglądałoby najgorzej. Pan Perek za wynajem lokalu wpłaca ratami na bieżąco. Po przedstawieniu w/w danych Burmistrz poprosił radnych o ich zaaprobowanie.
Radny Fabisiak Stefan zapytał czy Pani Dyrektor nie zrobiła by tego sama zatrudniając też dodatkową osobę nie będzie porównania pracy poprzedniego dyrektora i teraz.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski wyjaśnił, że Pani Dyrektor Lidia Wytykowska przedstawiła Komisji Spraw Społecznych swoje plany pracy, również na rok 2006 i wynika, że planuje uczyć młodzież gry na różnych instrumentach a sprawa nagłośnienia wraca. Pani planuje zakupić miksery. Pani Dyrygując zespołowi nie może podejść do instrumentów nagłaśniających dlatego jest taka propozycja.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, w planie pracy Pani Dyrektor ujęła spotkania z mieszkańcami wsi, jest już sekcja plastyczna, może do kółek należeć młodzież ze wsi. Teraz okazuje się, że zmiany były potrzebne. Przychyliłem się do wniosku Komisji Spraw Społecznych i wprowadziłem zmiany. Uważam , że trzeba iść do przodu.
Przew. Rady Eugeniusz Sierszulski powiedział; Pani Dyrektor ma osobę na zatrudnienie akustyka nie z terenu naszej gminy. Były rozmowy z osobą z naszego terenu, ale nie była ona w stanie spełnić wymogów.
Radny Kędziora Jerzy - zatrudniamy osoby z poza terenu naszej gminy i narzekamy, że jest bezrobocie. Radni Dutkowiak Zdzisław i Fabisiak Stefan powiedzieli, że im też nie podoba się to.
Pan Piotr Curyk Sekretarz Gminy powiedział, została powołana do tego celu specjalna Komisja składająca się z samych radnych, która wybrała Panią Dyrektor .
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski powiedział, brałem udział w komisji i stwierdzam, że wybór nie był łatwy, bierze się pod uwagę wszelkie aspekty.
Radny Fabisiak Stefan powiedział Pani Dyrektor chce robić imprezy ale chce żeby KGW pomagały, to co ona chce robić.
Pan Curyk Piotr Sekretarz Gminy wyjaśnił, że przygotowując spektakl czy występ trzeba zrobić podkład muzyczny, robi to akustyk a te prace są wcześniej zgrywane.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że rozmawiał przed chwilką z Panią Dyrektor i oznajmiła, że jedzie załatwić zawody ciężarowe, których od kilku lat już w Pogorzeli nie było. Jeżeli jest zmiana to trzeba ją kontynuować a potem ocenić. Sala komputerowa powstanie w bibliotece i tam pani też będzie z tą młodzieżą.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski poinformował, że Pani Tuszyńska
Kierownik Biblioteki uzyskała 4 komputery, Dyrektor Gimnazjum też wystąpił o komputery i jest możliwość utworzenia kawiarenki komputerowej z 12 komputerami i ten pan by to obsługiwał. Ten Pan jest przygotowany do tej pracy.
Po dyskusji i wyjaśnieniach Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała zwiększenie budżetu Domu Kultury na pokrycie kosztów 1/2 etatu w kwocie 3.414 zł na okres od września do grudnia 2005 r. Za pozytywnym zaopiniowaniem zwiększenia budżetu głosowało 3 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu, głosów przeciwnych nie było. W czasie głosowania radny Pazkowski Eugeniusz był nieobecny.
Do pkt. 5
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie zmian w budżecie gminy jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 6
Radny Majnert Eugeniusz zapytał, kto dał zezwolenie na umieszczenie tabliczek informujących o wykonawcach eko-szamba.
Odpowiedzi nie udzielono bo nikt nie dał takiego zezwolenia.
Do pkt. 7
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski na powyższym zamknął posiedzenie .Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-08-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional