Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 6/05

Protokół nr 6/05


Protokół 6/05

z posiedzenia komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z dnia 24 maja 2005 roku

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Pani Mirosława Kostórkiewicz
Skarbnik Gminy Teresa Lempach

Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie.
  2. Objazd gminy
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
-finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną,
-zmian w budżecie gminy w 2005 roku.
  1. Kupno Szpitala w Gostyniu
  2. Zmiany w Domu Kultury
  3. Wolne głosy i wnioski
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie przez obecnych członków komisji.
Do pkt. 2
Komisja udała się na objazd gminy.
Wieś Kaczagórka - w 2004 roku wymalowana była elewacja zewnętrzna świetlicy i wewnątrz, w br. pomalowano podłogę na świetlicy, która wymaga powtórnego malowania. Pani Konowalczyk Helena sołtys wsi wniosła by w pomieszczeniu kuchennym wprawić nowe okno. Obecne jest spruchniałe, zabite gwoździami.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział, że sprawy świetlic będą uregulowane. Te świetlice , które są OSP będą podlegały pod Straż. Te świetlice, które nie są straży będą podlegały pod Dom Kultury i on będzie dbał o te budynki. Jeżeli chodzi o zamontowanie nowego okna, jeżeli będą środki finansowe w budżecie gminy pod koniec roku to zakupimy okno a zamontujemy w rok 2006.
Do zrobienia jest droga z Kaczagórki do Mokronosa.
Wieś Bułaków - będzie budowana droga z trylinki o grubości 12 cm na odcinku 191 metrów bieżących.
Wieś Małgów - zgłoszono by odmalować plac zabaw dla dzieci, w Świetlicy Wiejskiej pękają mury - w ubiegłym roku były założone klamry, na razie spełniają swoje zadanie, będziemy obserwować co dzieje się dalej powiedział Burmistrz i w razie potrzeby będziemy klamrować, w 2006 roku będzie malowane wnętrze świetlicy. Pani Kostórkiewicz Mirosława zapewniła, że 2005 roku świetlicy wiejskiej będzie smołowany dach
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że hydrofornia w Małgowie jest własnością Gminy a stoi na gruncie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej i trzeba ten teren wykupić do studni głębinowej.
Wieś Wziąchów - w trakcie budowy jest chodnik przy drodze powiatowej od sklepu do salki katechetycznej.
Wieś Kromolice - trwa remont Świetlicy Wiejskiej , wybudowane są ubikacje, umywalki, odmalowana salka na wybory, zaplecze kuchenne, przeprowadzono kompletny remont piecy, założono płytki. Na dużej sali wymieniono piece, sala duża też będzie malowana.
Jako dodatkowe prace na pomieszczeniach salki katechetycznej będzie dach smołowany.
Wieś Głuchów - na kąpielisku będzie zamontowana umywalka, suszarka, będzie ciepła i zimna woda bieżąca . Są dwie ubikacje damskie i 2 męskie oraz pomieszczenie dla ratownika. Od 1 lipca jest sezon, w czerwcu będzie badana czystość wody, ponieważ pomost jest powykręcany będzie zakaz wchodzenia na niego.
Świetlica w Głuchowie - trwa wymiana płytek PCV w świetlicy, będzie remontowany dach termozgrzewalna papą.
Po powrocie z objazdu Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że w Elżbietkowie ze środków finansowych wsi rozpoczęto dobudowę ubikacji przy strażnicy,
- w Gumienicach zgłaszano by pomalować elewację w OSP i salę wewnątrz,
- w Ochli - będzie tablica ogłoszeń i będą malowane okna,
- w Paradowie będzie tablica ogłoszeń i płytki chodnikowe,
- jutro jest przetarg na odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, jeżeli będzie malowana elewacja zewnętrzna nie będzie malowana szkoła wewnątrz,
- studzienki - mamy zapisane i będziemy starali się naprawić, chociaż nie ma takich wielkości,
- będzie dodatkowa praca zrobiona, dajemy zaprojektować kanalizacje ściekową przy drodze powiatowej Pogorzela - Elżbietków i będziemy się starali położyć rury kanalizacyjne i do wody a potem położymy ścieżkę rowerową. W ziemi będziemy mieli już przygotowane uzbrojenie by potem nie rujnować ścieżki,
- największą sprawą jest oświetlenie w gminie i w przyszłym tygodniu będzie kosztorys do podpisania.
Do pkt. 3
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu
- następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, mamy na Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i zapłacimy za szkolenie bezrobotnych 4.000 zł i będziemy musieli przesunąć środki z pozostałych działalności na administrację publiczną- pozostałą działalność.
Do pkt. 4
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował, że na gminę Pogorzela jest wyliczona kwota 98.000 zł czyli 35,00 zł od osoby na pomoc w kupnie szpitala. następnie zapytał radnych czy są skłonni przeznaczyć środki finansowe na kupno szpitala, kwota ta ma być przekazana w ciągu 2 lat. Proszę o wypowiedź. Siostry zakonne prowadzą duże ośrodki dla matek, osób starszych bo nikt tymi sprawami nie chce się zajmować. Siostry chcą sprzedać szpital razem z Poniecem.
Pan Curyk Piotr Sekretarz Gminy poinformował, że powiatowi udało się wynegocjować z siostrami by przedłużyć termin zapłaty na 3 lata.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk powiedział Gostyń nie ma pomieszczenia dla osób starszych i Poniec byłby potrzebny. Uważam że Powiat zamiast przeznaczać środki finansowe na pływalnię powinien przeznaczyć je na szpital.
Pan Curyk Piotr - odpowiedział, że już umowa jest podpisana przez Powiat z wykonawcami i jeżeli zerwą umowę to Powiat poniesie bardzo duże koszty. Klub radnych zlecił i chcemy zobowiązać Panią Starostę żeby zlecić opracowanie i dowiedzieć się ile będzie kosztowała budowa nowego szpitala. Jeżeli kupimy stary Szpital i nie będzie spełniał wymogów to może będzie zamknięty. Budowa nowego szpitala byłaby zasadna.
Radny Mucha Ireneusz zapytał, dlaczego wszystko spada na gminę i barki naszych mieszkańców. Ja nie chcę w szpitalu w Gostyniu leżeć.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, Szpital Powiatowy jest potrzebny bo chory, który potrzebuje opieki natychmiastowej, do Gostynia jest bliżej i liczy się każda minuta.
Radny Kędziora Jerzy zapytał czy jest miejsce na budowę nowego szpitala.
Pan Curyk Piotr odpowiedział - tak, są 2 miejsca w których mógłby powstać nowy Szpital.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poprosił radnych by wypowiedzieli się czy są skłonni wspomóc kupno szpitala.
Radni po w/w wyjaśnieniach wypowiedzieli się że, jeżeli będzie taka sytuacja to są skłonni dofinansować kupno szpitala.
Do pkt. 5
Pytań i wniosków nie zgłoszono.
Do pkt. 6
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski na powyższym zamknął posiedzenie .Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-05-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional