Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 5/05

Protokół nr 5/05


Protokół 5/05

z posiedzenia komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z dnia 29 kwietnia
2005 roku

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Pani Mirosława Kostórkiewicz
Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej w Bułakowie,
- obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej w Kromolicach,
- likwidacji Przedszkola Samorządowego w Kromolicach,
- likwidacji Przedszkola Samorządowego w Głuchowie,
- ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pogorzela,
- zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Pogorzela,
- uchylenia Uchwały RM w Pogorzeli w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla uczniów,
- regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
- zmian w budżecie gminy na rok 2005,
- zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli.
3. Wolne głosy i wnioski
4. Dyskusja.

Do pkt. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski dokonał otwarcia posiedzenia Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa, powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie przez obecnych członków komisji.
Do pkt. 2
Sekretarz Gminy Curyk Piotr zapoznał z projektami uchwał w sprawie: obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Filialnej w Bułakowie i Kromolicach, likwidacji Przedszkola Samorządowego w Kromolicach i Głuchowie , ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pogorzela, zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Pogorzela. Wyjaśnił, że wymienione projekty uchwał wynikają z wcześniej podjętych uchwał w sprawie zamiaru likwidacji w/w jednostek z półrocznym wyprzedzeniem i powiadomieniem Kuratorium Oświaty. Wyjaśnił, że przedszkola zostaną ale nie będą panie kierownikami i na tym oszczędność będzie około 20.000 zł. Natomiast projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek wynikał będzie z podjętych uchwał o likwidacji Przedszkoli i obniżenia stopnia organizacyjnego Szkół Filialnych. Następnie poinformował, że Oddział Kontroli i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie zakwestionował uchwałę Nr XXII/140/05 Rady Miejskiej z dnia 31.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów, dlatego przygotowany został nowy projekt uchwały, który będzie tematem obrad dzisiejszej sesji.
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005. Zwiększa się budżet na drogi powiatowe o środki w kwocie 1.386 zł, na pomoc materialną dla uczniów - stypendia - dotacji od Państwa o kwotę 33.981 zł. Ujęte są też środki finansowe na budowę chodników w Pogorzeli przy ulicy Armii Poznań 20,000zł, na budowę chodnika we Wziąchowie 16.000 zł, w Łukaszewie 7.000 zł.
Pan Curyk Piotr Sekretarz Gminy zapoznał też z projektem uchwały w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli zgodnie z propozycjami Komisji Spraw Społecznych.
Do pkt. 3
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski zapoznał z pismem Starosty Elżbiety Palki w sprawie pomocy gmin w wykupieniu szpitala w Gostyniu.
Komisja uznała, że Burmistrzowie Gmin powinni spotkać się bez przedstawicieli starostwa i podjąć jakieś konkretne decyzje.
Radny Nowacki Andrzej zapytał dlaczego jeszcze nie są ścięte pobocza drogi w Głuchowie przez wieś.
Radny Kędziora Jerzy zapytał kiedy będą łatane dziury.
Pani Kostórkiewicz Mirosława odpowiedziała, że ścinka poboczy jest to zakres powiatu i nie zna tego, dziury będą łatane przez powiat do końca czerwca. Jeżeli są dziury na drogach gminnych, proszę dzwonić i będziemy naprawiali.
Do pkt. 4
Na powyższym posiedzenie Komisji zostało zamknięte.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2005-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional